Sandhamn

Anshelm Schultzberg

Anshelm Schultzberg
1862−1945
Sverige

Sandhamn
Olja på duk, 27 x 40 cm, signerad och daterad A. Schultzberg 82.

Anshelm Schultzberg var utbildad vid Konstakademien i Stockholm och liksom många av sina generationskamrater följde han upp akademistudierna med vidare förkovran utomlands. Från och med slutet av 1880-talet vistades han under längre perioder i bland annat Frankrike och Italien. Schultzberg räknas till de konstnärer som tillägnade sig det franska friluftsmåleriet och som aldrig helt lämnade naturalismen. Under en period på 1890-talet intresserade han sig också starkt för impressionismen.

Under de kringresande studieåren mellanlandade Schultzberg regelbundet i Sverige. Han vistades då företrädesvis i Dalarna (Grangärde) och Östergötland, för att slutligen bosätta sig permanent i Värmland. För den svenska publiken är Schultzberg mest känd för sitt landskapsmåleri och han uppskattas lika mycket för sina friska skildringar av mellansvenska sommaridyller som för sina krispiga vinterlandskap med gnistrande, vita vidder och skimrande, isbelagda sjöar.

Sandhamn är ett mycket tidigt arbete av Schultzberg, utfört samma år som han som tjugoåring påbörjade sina studier vid Konstakademien i Stockholm. Målningen är utförd i relativt blygsamt format och det märks att konstnären ännu söker sig fram i sitt formspråk, men ansatsen är ambitiös och arbetet väl utfört. Med tunna, fina penslar och stor noggrannhet har Schultzberg skildrat en panoramavy över hamninloppet på Sandön, med det ståtliga, vitputsade tullhuset längst till höger i bilden. I målningens mitt tronar en vackert smyckad majstång och bakom den skymtar Sandhamns Värdshus. Svenska flaggor vajar muntert över hustaken, men i övrigt vilar ett stillsamt lugn över skärgårdsidyllen. Det är Midsommar på Sandhamn och den trolska sommarnattens hela ljuvlighet väntar bokstavligt talat runt hörnet. (CEÖ)

Pris på begäran

Kontakta oss för mer information