På stora bryggan

Carl Wilhelmson

Carl Wilhelmson
1866–1928
Sverige

På stora bryggan
Olja på duk, 78 x 60,5 cm, signerad och daterad C. Wilhelmson 1922. A tergo på duken numrerad 573 (Wilhelmsons egen förteckning).

I målningen På stora bryggan har Carl Wilhelmson som så ofta förr låtit miljön i Fiskebäckskil bilda ramverk för sitt motiv. Men det är ingen vardagsscen han målar upp. Istället ger han betraktaren en liten inblick i hur ortens sällskapsliv kunde se ut om somrarna i början av nittonhundratalet. Vi ser några tillresta sommargäster som flanerar längs kajen och hur de samtalar och interagerar med varandra. I periferin rör sig lokalbefolkningen, som längre bort i bilden endast antyds som små, mörka silhuetter. Bildens enda synliga byggnadsverk är det ståtliga Societetshuset med sina arkader och öppna verandor.

Av förklarliga skäl levde många av de små fiskesamhällena längs Västkusten upp om somrarna, då badgästernas sociala tillställningar och aktiviteter förgyllde vardagen även för de bofasta, i synnerhet kanske för traktens ungdom. I målningen framträder just ungdomarna med extra skärpa. De uppträder i små grupper i bildens förgrund, huvudsakligen flickor i vadlånga, tunna sommarklänningar. Deras ljusa, lätta färger samspelar fint med den nordiska sommarkvällen, vars naturliga, pastelltonade ljus återspeglas i hamnens stilla vatten. Axel Romdahl har i sin monografi om konstnären poetiskt beskrivit scenen på följande sätt:

”Spegelbilden av båtarna står lyriskt förklarad i det violbleka vattnet och luften darrar över osköna och alldagliga badhuslängor som få något overkligt och drömlikt över sig i julikvällens halvdager.” (CEÖ)

Proveniens
Ingenjör Georg Hesselman, Stockholm;
Åmells konsthandel, Stockholm;
Rolf Schmitz samling.

Utställd
Göteborg, 1923 (enligt Liljevalchs utställningskatalog 1934);
Uppsala och Lund, 1924 (ibid);
Eskilstuna, 1925 (ibid);
Liljevalchs konsthall, Stockholm, Carl Wilhelmson. Retrospektiv utställning, 1934, kat nr 423;
Liljevalchs Konsthall, Stockholm, Christian Eriksson och Carl Wilhelmson, 1955, kat nr 319.

Litteratur
Axel L. Romdahl, Carl Wilhelmson, SAK, Stockholm 1938, omnämnd och avbidad i svartvitt, s 157 samt upptagen i verkförteckningen som nr 703, s 232.

Pris på begäran

Kontakta oss för mer information