Tre flickor (Studie tillSommar)

Carl Wilhelmson

Carl Wilhelmson
1866–1928
Sverige

Tre flickor (studie till Sommar)
Olja på duk, 55,5 x 90 cm, signerad C. Wilhelmson. Utförd omkring 1910-11.

Efter år 1910 märks ett stilskifte i Carl Wilhelmsons konstnärskap. Han hade just tillbringat en tid i Spanien och hemresan hade gått via Paris, där Wilhelmson hade vistats i sin ungdom. Vid detta andra besök fick han tillfälle att bekanta sig med samtida franska rörelser i konsten, och uppfylld av alla nya intryck var han nu inställd på en förändring i sitt måleri. Henri Matisse, som vid den tiden samlade många skandinaviska elever, gjorde inget större intryck på honom, men tanken att låta varma och kalla färger klinga samman och att driva upp ljusstyrkan i bilden med färgernas hjälp tilltalade honom. Med de intrycken kvar på näthinnan började Wilhelmson efter hemkomsten att arbeta i en ny, av modernismen påverkad teknik där han ställvis lät den grunderade duken lysa igenom mellan fläckar av ljus färg, som applicerats med lätt hand över hela bildytan. Effekten ter sig flimrande, som om motivet genomlyses av ett naturligt, inifrån kommande ljus.

Ett av de allra första verk där vi ser Wilhelmsons nya fläckteknik fullt genomförd är Sommar, som utfördes i Fiskebäckskil sommaren 1911 och som idag ingår i Göteborgs konstmuseums samlingar (GKM 0456). Den målningen föreställer fem finklädda småflickor som sitter och leker på en soldränkt backe. Motivet är mycket stillsamt, men det saknar den högstämdhet och det allvar som präglat många av Wilhelmsons tidigare skildringar av den bohuslänska allmogen. Även ur den aspekten gick hans måleri under 1910-talet in i en ny fas: den ljusare och lättare färgtekniken matchas ofta av en mindre allvarstyngd tematik.

Målningen Tre flickor är ett känsligt utfört förarbete till den just nämnda Sommar. Studien är koncentrerad till den slutliga bildens övre vänstra hörn, där tre av de inalles fem barnen grupperat sig tätt tillsammans i en inåtvänd och för betraktaren okänd lek. Det råder ett intensivt ljus i bilden – så starkt lyser solen att skuggan som faller över den mörkhåriga flickans (av Göteborgs konstmuseum identifierad som Asta Kihlman) klänning antar blålila toner, medan de två blonda tösernas (systrarna Anna och Karin Berntsson) hår ter sig närmast grönvitt. Barnens avslappnade hållning och loja samvaro bidrar till att ge motivet en stämning av upphöjt lugn. (CEÖ)

Litteratur
Jämför: Axel L. Romdahl, Carl Wilhelmson, SAK, Stockholm 1938, Sommar (1911), beskriven i text på s 138, avbildad i svartvitt, s 140;
Jämför: Göran Söderlund, Carl Wilhelmson. Ljusmålaren från Bohuslän, Malmö 2009, Sommar (1911), beskriven i text på s 33, avbildad på helsidesuppslag i färg, s 34-35.

För jämförelse:

Carl Wilhelmson, Sommar (1911), olja på duk, 108 x 36 cm. Göteborgs konstmuseum (GKM 0456).

Pris på begäran

Kontakta oss för mer information