Skärgårdsbor vid årorna

Christian Fredrik Swensson

Christian Fredrik Swensson
1834–1909
Sverige

Skärgårdsbor vid årorna
Olja på duk, 45 x 86 cm, signerad och daterad C. F. Swensson 1904.

Christian Fredrik Swensson var en landskaps- och marinmålare med bakgrund i det militära. Sin konstnärliga skolning fick han hos två framstående marinmålare: Jacob Hägg i Stockholm och Carl Frederik Sørensen i Köpenhamn. Motiven hämtade han framför allt från svenska kuster och hav. Swensson studerade aldrig själv vid Konstakademien men deltog under 1870- och 80-talen flitigt i dess utställningar och var även representerad vid världsutställningarna i Paris 1878 och i Chicago 1893. Han var också medlem av Konstnärsklubben och Svenska konstnärernas förening.

I sin egenskap av underlöjtnant i flottans reserv fick Swensson god kännedom om de förhållanden som han så ofta skildrade i sina havs- och fartygsmotiv. Mot 1800-talets slut började han även intressera sig för hamnvyer. Till följd av ångkraftens introduktion hade under seklets gång alltfler ångbåtar kommit att ersätta de traditionella segelfartyg och som tidigare avbildats i marina scener. De moderna ångfartygen avbildades med förkärlek i livliga hamnmiljöer och de bakomliggande städerna återgavs med stor detaljrikedom och topografisk noggrannhet.

Som kontrast till det just sagda skildrade Swensson också många fridfulla platser och miljöer, vilket tydligt framgår av målningen Skärgårdsbor vid årorna. Motivet, som troligtvis är hämtat från Stockholms skärgård, förmedlar en härlig sommarkänsla. Två roddbåtar och en mindre segelbåt syns på den solglittrande fjärden, men av vattenytans lätta krusningar att döma är vinden svag, vilket förstärker upplevelsen av stillhet och frid. I förgrunden rör sig de båda roddbåtarna bort från betraktaren. Konstnären har valt att avbilda skärgårdsborna i det moment då de vilar på årorna; de senare står rakt ut över vattenytan som frusna mitt i rörelsen. Kanske är även det ett medvetet sätt att ytterligare betona det lugn som präglar denna stämningsfulla sommarbild. (CEÖ)

Pris på begäran

Kontakta oss för mer information