Från Gustav Adolfs Torg, Stockholm

Edward Rosenberg

Edvard Rosenberg
1858–1934
Sverige

Från Gustav Adolfs Torg, Stockholm
Olja på duk, 198 x 141 cm, signerad och daterad Edv. Rosenberg 1892 samt med påskrift ”Brottstycke af en dekorativ duk à 6 meter öfver Slottet”.

Edvard Rosenberg tillhörde samma generation som de ledande kollegorna i Konstnärsförbundet, men i motsats till dem var han ingen ”opponent”. Han fick sin utbildning vid Edvard Perséus målarskola och vid Konstakademien i Stockholm (1879-82) och han förblev sedan den senare skolans ideal trogen genom hela sin karriär. 1901 blev han själv ledamot av Akademien. Rosenberg fortsatte sina studier i Frankrike, bland annat i Paris och i Carolles vid Normandies kust, där han en tid (1884) tillhörde en svensk målarkoloni. I motsats till flera av de andra svenskarna som samtidigt målade i samma trakt, exempelvis Per Ekström, tycks Rosenberg dock inte ha tagit några närmare intryck av det samtida franska måleriet. Han höll fast vid sin lyrisk-romantiska naturuppfattning och fortsatte att måla stämningsfyllda landskapsmotiv med sin akademiskt precisa penselföring. Med dessa vann Rosenberg stor uppskattning i sin samtid och hans verk ställdes flitigt ut både i Sverige och internationellt. Flera av dem köptes även in till svenska museisamlingar, exempelvis Marskväll från 1890-91 (idag i Nationalmuseum) och Vinternatt från 1907 (Härnösands museum).

Från Gustav Adolfs Torg, Stockholm, får nog av flera skäl betraktas som otypisk för konstnären. För det första känner vi honom, så som ovan beskrivits, mer som naturlyriker än som stadsskildrare. Dessutom antyder de väldiga dukmåtten att målningen inte var avsedd för enskilt bruk, utan var tänkt som en del av en offentlig utsmyckning av något slag. Edvard Rosenberg arbetade gärna i stort format, men av påskriften att döma rör det sig i detta fall om en del av ”en dekorativ duk à sex meter”, vilket måste ha hört till ovanligheterna även för honom. Under 1890-talet genomgick Stockholm något av en byggboom. Flera stora offentliga byggnader projekterades och uppfördes, exempelvis Kungliga Teatern (Operan), Centralposthuset och Riksdagshuset. Konstnärshuset på Smålandsgatan påbörjades 1897 efter en utdragen arkitekttävling och en mängd hotell, restauranger och danslokaler byggdes eller omgestaltades. Till dessa byggnader efterfrågades nu i stor utsträckning dekorativa målningar av samtida konstnärer: Vicke Andrén, Julius Kronberg, Carl Larsson och Georg Pauli hörde till dem som anlitades flitigt. Möjligen var även Från Gustav Adolfs Torg, Stockholm ursprungligen tänkt att pryda en foajé, hotellmatsal eller dylikt. Om det förhöll sig på det sättet, kan detta ”brottstycke” som konstnären kallar det antingen ha utgjort en förlaga till en större målning eller beställning som vi inte lyckats identifiera, eller så kom den aldrig att färdigställas och delades därför upp i flera delar.

Den del vi har att göra med här visar en vy mot Norrström, tagen från det nordvästra hörnet av Gustav Adolfs Torg. Kanske har konstnären stått utanför Hotell Rydberg, som fram till rivningen 1914 var ett att stadens ledande näringsställen och ett populärt vattenhål för konstnärer och intellektuella. Från konstnärens vinkel ser vi en skymt av kungliga slottets nordöstra flygel, flankerad av Skeppsholmskyrkan (Karl Johans kyrka) till vänster. På själva torget tronar Gustav II Adolfs staty. Hjältekonungen, som liksom hästen Streiff vänder bakdelen mot betraktaren, står ännu i ensamt majestät på sin sockel. Johan Tobias Sergels allegoriska sockelgrupper kom på plats så sent som 1906. Däremot omges statyn i Rosenbergs målning redan av den påkostade typ av gaskandelabrar som var reserverad för stadens förnämare broar, platser och torg. Men framför allt slås vi av folklivet på torget. Här möts stockholmare och tillresta dalkullor, ”fint” folk i hästdragna vagnar samsas om utrymmet med flanörer och arbetskarlar. Mitt på torget står en kärra lutad mot en av de stiliga gatlyktorna. Det livliga intrycket förstärks av att bilden så abrupt bryts av på sidorna. Vi ser tydligt att detta är ett utsnitt ur ett panorama och att just denna ögonblicksbild bara utgör en del av ett större sammanhang. (CEÖ)

Pris på begäran

Kontakta oss för mer information