Stadsvy vid skimrande flod

Frits Thaulow

Fritz Thaulow
1847–1906
Norge

Stadsvy vid skimrande flod
Olja på duk, 65 x 81 cm, signerad Fritz Thaulow.

Efter att ha vistats mycket i Frankrike under sin utbildningstid bosatte sig Fritz Thaulow hösten 1892 i den normandiska kustorten Montreuil-sur-Mer. Ända sedan 1877 hade han regelbundet ställt ut i Paris, och han insåg snart att möjligheterna att få avsättning för sitt måleri var bättre där än i Norden. Dock tycks han inte ha flyttat till Frankrike med målsättningen att stanna kvar för gott, utan snarare med en önskan om att tillämpa sina norska erfarenheter från 1880-talet på franska motivtyper. Men som för många andra skandinaviska konstnärer var attraktionskraften i det kontinentala landskapet stark och han återvände inte till hemlandet förrän 1905, året innan han dog.

Liksom de flesta konstnärer reste Thaulow mycket i jakten på nya miljöer och motiv. De nästföljande åren vistades han därför växelvis i Montreuil-sur-Mer, Paris och Dieppe. Omkring 1894-1895 upptäckte han också flera måleriskt intressanta platser längs floden Somme: småorten
Abbéville och den något större staden Amiens. Båda är belägna precis intill floden och på de ställen där den flyter rakt igenom bebyggelsen omges den på bägge sidor av gamla hus, vars grund ibland tycks stå direkt i vattnet.

I Stadsvy vid skimrande flod har Frits Thaulow återgivit ett motiv som på många sätt känns typiskt för hans nordfranska arbeten kring mitten av 1890-talet. Möjligen är det någon av de just nämnda orterna längs Somme som fångat hans intresse. Som så ofta förr har han tagit sin utgångspunkt mitt i själva flodfåran, så att det strömmande vattnets rörelseriktning med automatik leder betraktarens blick inåt i målningen. De gamla husen längs den vänstra flodbanken står tätt intill vattnet och deras röda tegeltak speglas effektfullt i den virvlande ytan. Längs den högra flodstranden är kajen delvis stenlagd och trädkantad. Där syns några människor som skyndsamt rör sig inåt staden. Det ser ut att vara ganska blåsigt den där dagen. Över hustaken har mörka moln dragit ihop sig och röken från skorstenarna pekar i samma riktning som de lätt böjda, kala träden. Men trots det gråmulna och till synes ganska kylslagna vädret framstår målningen i sig ljus och tilltalande. Glimtar av blå himmel får flodens vatten att skimra och i fonden ser raden av vita stenhus ut att vara solbelyst. (CEÖ)

Proveniens
Jack Levinovitz’ samling (1928-2018), Stockholm.

Pris på begäran

Kontakta oss för mer information