Framrusande tåg/Snälltåg

Gösta GAN Adrian-Nilsson

Gösta Adrian-Nilsson, GAN
1884-1965
Sverige

Framrusande tåg/Snälltåg
Olja på papp-pannå, 28 x 46 cm, signerad G ∙ A–N. Utförd cirka 1914-1915.

Gösta Adrian-Nilsson (GAN) var en av få svenska konstnärer som studerade i Berlin före första världskrigets utbrott och måste räknas bland pionjärerna inom svensk 1900-talskonst. I Berlin mötte han för första gången italiensk futurism, fransk kubism och rysk expressionism. Här fick han möjlighet att möta den europeiska samtidskonsten och han anammade snabbt kubismens formlära. Efter en vistelse i Köln i samband med Werkbundutställningen kom han hem till Lund igen i augusti 1914. Han var starkt påverkad av allt det nya han hade mött under Tysklandsperioden men också av saker som inträffat på det mer personliga planet under samma tid. Hans far hade dött, likaså hans gode vän och mentor samt den unge man han hyste varma känslor för, Ilja kallad av GAN. GAN hyrde ett litet rum på Idrottsgatan i Lund där han under två års tid kom att skapa några av sina mest intressanta målningar i en ny stil, där han sammansmälter sina intryck från futurismen, expressionismen och kubismen, tydligt inspirerad av vad han hade upplevt i Berlin och Köln.

Ett av de motiv som tycks fascinera honom mest är lokomotiv och tåg i rörelse. Målningen Framrusande tåg/Snälltåg är troligtvis utförd 1914-15, som den första av tre i en serie målningar, jämför med Snälltåg I (1915, privat ägo) och Snälltåg II (1916, Malmö konstmuseum). Målningen ser närmast visionär ut, tåget förvandlas till ett eldsprutande vidunder som far fram i nattmörkret, men som ofta i GAN:s konst går ämnet tillbaka på en verklig händelse. GAN bodde nära järnvägen och gick ofta upp till en utsiktspunkt på en kulle i närheten, där han kunde se snälltåget från Malmö rusa fram som ett ljusband i natten. I den här aktuella målningen tycks han ha intresserat sig mer för ljuset från vagnarna än för själva tåget. Det kraftigt gula ljuset lyser upp den mörka natten och ger betraktaren en hastig glimt av det förbipasserande landskapet. Till vänster anas ett hus och några träd. Under tåget skymtar två hjul. Snälltåget rusar fram mot vänster i bilden och de kraftiga diagonala penseldragen understryker både farten och riktningen. Lokomotivet och dess vagnar dras ihop för att uttrycka det viktigaste i målningen: hastigheten och rörelsen. GAN skrev själv om upplevelsen: ”Det genom natten framrusande expresståget blef till ett drama i färg af sprutande ljus och förbiflygande hus och träd – symbol för tidens väsen: järn och eld” (Ahlstrand, GAN Gösta Adrian-Nilsson. Modernistpionjär från Lund. 1985, s 55). (MA)

Proveniens
Privat samling, Lund (gåva från konstnären).

Utställd
Lund, Minnesutställning, 1965, kat nr 11 (med titeln Framrusande tåg).

Litteratur
Nils Lindgren, Gösta Adrian-Nilsson, Halmstad 1949, jmf Snälltåg I avbildad s 45;
Liljevalchs konsthall, Stockholm 1958, GAN retrospektivt, utställningskatalog nr 230, jmf Snälltåg I avbildad s 16;

Jan Torsten Ahlstrand, GAN. Gösta Adrian-Nilsson. Modernistpionjären från Lund, Lund 1985, jmf Snälltåg I avbildad s 55 samt Snälltåg II s 82.

Pris på begäran

Kontakta oss för mer information