Stora tullhuset, Göteborg

Ivan Ivarson

Ivan Ivarson
1900−1939
Sverige

Stora Tullhuset, Göteborg
Olja på duk, 65 x 66,5 cm, signerad Ivarson. Utförd 1933.

Ivan Ivarsons gode vän och biograf, Arne Stubelius, har i sin monografi om konstnären ingående beskrivit hans liv och verksamhet i Göteborg åren 1932-1934. Ivarson levde då skild från sin familj men umgicks desto livligare med några av kamraterna från studietiden på Valands, framför allt Ragnar Sandberg. Kamratgänget träffades gärna på hamncaféerna, där diskussionerna om livet och konsten kunde bli både högljudda och djupsinniga. Ivarson började alltmer att trivas med livet igen; förlusten av hustrun och sonen kompenserades i viss mån av umgänget med vännerna och inte minst av själva stadens puls, doft och färger. Stubelius skriver: ”De åren tog han i ett avseende igen en försummad ungdom: han blev medlem i ett kamratlag; den gladaste, den uppsluppnaste av alla.” (Arne Stubelius, Ivan Ivarson, Stockholm 1954, s 48).

Under denna lyckliga göteborgsperiod bodde Ivarson alltid centralt, nära hamnen och Göta älv. På våren 1932 hyste han tillfälligt in sig i den norske konstnären Carsten Hvistendahls ateljé i det gamla Sjöfartshuset på Skeppsbron. Till hösten samma år flyttade han in i ett stort hörnrum intill den Hvistendalska ateljén, med härlig utsikt över hamnområdet, och där bodde han ännu kvar medan han skapade Stora Tullhuset, Göteborg. Vyn som målningen återger hade han precis runt hörnet. Ivarson har placerat sig vid korsningen Stora Badhusgatan – Södra Hamngatan och tittar rakt norrut över Stora Hamnkanalen mot Stora Tullhuset, som på konstnärens tid ännu nyttjades för tullens verksamhet, men som idag rymmer bland annat ett casino och museet Emigranternas hus. Ett mötande ånglok är precis på väg över Stora Bommens bro och till vänster därom tycks en bohusjakt just ha passerat den då ännu svängbara broanordningen. Enligt Stubelius föredrog Ivarson dessa enkla bohusfarkoster med sina härligt rödbarkade segel framför Vänerskutorna, som också trafikerade kanalen på sina fraktfarter till samhällena norrut. I den aktuella målningen stämmer Ivarson, med samma precision som när en musiker använder stämgaffeln, seglens brinnande röda färg mot kanalens vatten och de blå skuggorna över tullhusets väggar och tak. Den lysande, varma, röda kulören återklingar sedan i huset längst upp till höger i bilden för att slutligen spilla över på marken och till och med själva luften. Det märks att Ivarson njutit, då han arbetat med färgen. Även om han jobbat frenetiskt med penseln så har ingen endaste nyans lagts på duken av en slump. (CEÖ)

Proveniens
Fredrik Alander, Göteborg (1975); svensk privatsamling.

Utställd
Göteborgs konstmuseum och Sveriges Allmänna Konstförening, Göteborg, Ivan Ivarson 19001939, 1975, kat nr 89.

Pris på begäran

Kontakta oss för mer information