Gamla Slussen, Trollhättan

John Jon And

John Jon-And
1889–1941
Sverige

Gamla slussen, Trollhättan
Olja på duk, 48,5 x 60,5 cm, signerad JON-AND. Utförd 1921.

John Jon-And växte upp i Göteborg som John Andersson; artistnamnet Jon-And uppstod under studieåren. I början av sin konstnärsbana reste han till Tyskland och England för att studera teater- och dekorationsmåleri, samtidigt som han försörjde sig som tidningstecknare. Sporadiskt var han också inskriven på Valand, där han av konstnärskamraterna kort och gott kallades Jon. Detta var under tidigt 1910-tal, då många unga konstnärer ville frigöra sig från tidigare generationers naturalistiska måleri. För Valandseleverna kom Carl Wilhelmson, som tillhörde de mer progressiva lärarna på skolan, att spela en viktig roll. Han hade själv studerat i Paris i sin ungdom och uppmuntrade alla som ville vidare i sin utveckling att resa dit. Jon-And besökte staden för första gången 1910 och kom redan då i kontakt med den franska avantgardekonsten.

På senhösten 1913 återvände Jon-And till Paris i sällskap med en annan Valandelev, Agnes Cleve, som två senare blev hans hustru. Vid tiden för deras ankomst hade Henri Matisse, som bara några år tidigare lockat många skandinaviska konststuderande, redan lagt ner sin skola, men utbudet av lärare och så kallade fria akademier i Paris var fortfarande stort. Jon-And och Cleve sökte sig till Académie de la Palette, där bland andra kubisten Le Fauconnier undervisade. Till att börja med rycktes båda två med av den kubistiska stilen, men de uttryckte den vanligtvis i en något modererad form. Snart började de också att experimentera friskt med andra modernistiska stilar och uttryck.

Vid första världskrigets utbrott tvingades Jon-And och Cleve att lämna Frankrike och de återvände då till hemlandet. I många verk från den tiden framgår tydligt hur lätt Jon-And rörde sig mellan modernismens olika uttryckssätt: än visar han upp en konstruktiv kubism, än framstår han som dynamisk expressionist. Ett genomgående drag är dock de ljusa, klara färgerna, som han oftast applicerade i tunna skikt på duken.

Gamla slussen, Trollhättan ingår i en svit målningar med motiv från Göta kanal som Jon-And påbörjade under 1920-talets första år. Motivet intresserade honom, eftersom han i likhet med de flesta ur det avantgardistiska konstnärsgardet fascinerades av det moderna samhällets tekniska innovationer. År 1916 hade den nya dragningen av Trollhätte kanal förbi fallen i Trollhättan invigts, tillsammans med tre nya slussar. Själva kanalen, genom vilken fartyg kunde färdas hela vägen från Vänersborg till Göteborg, stod klar redan år 1800. Tack vare de nya slussarna öppnades nu – med hjälp av kanalens förlängda arm, Göta kanal – en farbar vattenväg tvärs igenom hela landet från Västerhavet till Östersjön.

Här ser vi en av slusstrapporna i Trollhättan skildrad snett ovanifrån. En liten ångslup är på väg uppåt genom slussen, inklämd mellan de höga slussväggarna. Två slussvaktare – eller möjligen medlemmar av fartygets besättning – manövrerar den tunga mekanismen som sätter slussporten i rörelse. På kajen nedanför står en kvinna med ett rött parasoll som skydd mot den starka solen. Kanske har hon just klivit av ångbåten. Det ser i alla fall ut som om hon har ställt ned sin kappsäck bredvid sig och tittar längtansfullt mot båtens akter. Till form och kolorit har målningen en del gemensamt med den sydtyska form av expressionism som utövades av Wassily Kandinsky, Gabriele Münter och de andra medlemmarna av konstnärsgruppen Der Blaue Reiter på 1910-talet. Deras stil fick framför allt stark genklang hos Cleve, men här ser vi att även Jon-And kunde integrera detta kontinentala intryck i sin konstnärliga repertoar och göra det till någonting eget och personligt. (CEÖ)
Proveniens
Agnes Cleve-Jonand (konstnärens hustru);
Astrid Olsson (enligt handskriven påskrift a tergo på spännramen erhållen av henne i gåva från ovanstående, julafton 1946);
Rolf Schmitz samling, Stockholm.

Pris på begäran

Kontakta oss för mer information