Först på plats (Sidensvans)

Jonas Nilsson

Jonas Nilsson
Född 1968, Uppsala

Först på plats (Sidensvans)
Olja på duk, 54 x 65 cm, signerad Jonas Nilsson. Utförd 2020.

Jonas Nilsson uppmärksammades tidigt för sitt enastående sätt att skildra den svenska naturen. Redan som 15-åring hade han en mindre utställning i hemstaden Uppsala. Två år senare följde hans första separatutställning.

Efter avslutad utbildning på Konstskolan i Stockholm 1989 inleddes ett konstnärskap på heltid som sedan dess har resulterat i ett 40-tal utställningar både i Sverige och internationellt. 2005 ställde Jonas Nilsson ut tillsammans med skulptören Anders Sandström i Bruno Liljefors hem vid Österbybruks herrgård. Han har även medverkat på prestigefyllda ”Birds in art” i USA vid ett flertal tillfällen. Våren 2018 fick han sitt definitiva genombrott med en stor separatutställning i Åmells konsthandel i Stockholm. Idag tillhör han Sveriges absolut främsta naturmålare.

Jonas Nilsson hämtar all sin inspiration till sina målningar direkt från naturen. En arbetsdag börjar oftast ute vid någon våtmark eller ett skogsparti; med sig har han sina skissböcker där alla intryck nedtecknas i form av skisser och anteckningar. Dessa bildar sedan underlag till det fortsatta arbetet i ateljén, där idéerna tar sin slutliga form. Jonas Nilsson arbetar i både olja och akvarell, två tekniker han tycker kompletterar varandra. Motiven har under de senaste tio åren huvudsakligen varit fåglar, men även däggdjur, insekter, kräldjur och landskap förekommer i hans bilder. Ett representativt urval från denna produktion presenteras i den rikt illustrerade boken Vadarland, som Jonas själv gav ut hösten 2016.

Om sidensvansen som motiv har konstnären själv vid ett tidigare tillfälle yttrat:

”Man hör när de slår sig ner i din närhet. Ett ”sirrande” ljud jag aldrig upphör att tröttna på. Flocken söker efter det som den eftertraktar mest, frukt. Äppelträd med äpplen kvar eller rönnbär står högt i kurs. Om bären har hunnit jäsa så kan man kanske på lördagseftermiddagen få sällskap av en och annan berusad sidensvans.
När jag målar sidensvansar så är det oftast de gamla hannarna som tilldrar sig min uppmärksamhet. De har en något mer nyanserad dräkt och lite mer utvecklade vingpennor som gör dem spännande att måla.”

Jonas Nilssons måleri präglas av en stark kärlek till naturen och alla dess färger och former. Olja och akvarell är hans ständiga följeslagare både i fält och i ateljén. Han är född 1968 och uppvuxen i Uppsala där han fortfarande bor och verkar.

Pris på begäran

Kontakta oss för mer information