I sitt rätta element (stenfalk)

Jonas Nilsson

Jonas Nilsson
Född 1968, Uppsala

I sitt rätta element (stenfalk)
Olja på duk, 46 x 38 cm. Utförd 2018.

Denna målning har konstnären själv kommenterat med följande ord:

”Ibland målar jag bilder som i sin färgskala närmast kan beskrivas som monokroma. Åtminstone vill vår hjärna uppfatta de som sådana. Det är i arbetet med dessa bilder som jag mest känner mig som konstnär. Utforskandet av de subtila färgtonerna och den begränsade paletten, det reducerade, är oerhört stimulerande att närma sig och ställer höga krav på hur jag behandlar alla komponenter i målningen. Naturen ger mig många möjligheter att experimentera med valörer och toner inom samma färgspektrum, och en stenfalk som sitter i en, färgmässigt, likartad miljö kräver ett känsligt öga för att kunna återges på ett värdigt sätt.”

Jonas Nilsson uppmärksammades tidigt för sitt enastående sätt att skildra den svenska naturen. Redan som 15-åring hade han en mindre utställning i hemstaden Uppsala. Två år senare följde hans första separatutställning.

Efter avslutad utbildning på Konstskolan i Stockholm 1989 inleddes ett konstnärskap på heltid som sedan dess har resulterat i ett 40-tal utställningar både i Sverige och internationellt. 2005 ställde Jonas Nilsson ut tillsammans med skulptören Anders Sandström i Bruno Liljefors hem vid Österbybruks herrgård. Han har även medverkat på prestigefyllda ”Birds in art” i USA vid ett flertal tillfällen. Våren 2018 fick han sitt definitiva genombrott med en stor separatutställning i Åmells konsthandel i Stockholm. Idag tillhör han Sveriges absolut främsta naturmålare.

Jonas Nilsson hämtar all sin inspiration till sina målningar direkt från naturen. En arbetsdag börjar oftast ute vid någon våtmark eller ett skogsparti; med sig har han sina skissböcker där alla intryck nedtecknas i form av skisser och anteckningar. Dessa bildar sedan underlag till det fortsatta arbetet i ateljén, där idéerna tar sin slutliga form. Jonas Nilsson arbetar i både olja och akvarell, två tekniker han tycker kompletterar varandra. Motiven har under de senaste tio åren huvudsakligen varit fåglar, men även däggdjur, insekter, kräldjur och landskap förekommer i hans bilder. Ett representativt urval från denna produktion presenteras i den rikt illustrerade boken Vadarland, som Jonas själv gav ut hösten 2016.

Jonas Nilssons måleri präglas av en stark kärlek till naturen och alla dess färger och former. Olja och akvarell är hans ständiga följeslagare både i fält och i ateljén. Han är född 1968 och uppvuxen i Uppsala där han fortfarande bor och verkar.

Pris på begäran

Kontakta oss för mer information