Inför hösten (Småsnäppa)

Jonas Nilsson

Jonas Nilsson
Född 1968, Uppsala

Inför hösten (Småsnäppa)
Olja på duk, 50 x 70 cm, signerad Jonas Nilsson. Utförd 2020.

Jonas Nilsson uppmärksammades tidigt för sitt enastående sätt att skildra den svenska naturen. Redan som 15-åring hade han en mindre utställning i hemstaden Uppsala. Två år senare följde hans första separatutställning.

Efter avslutad utbildning på Konstskolan i Stockholm 1989 inleddes ett konstnärskap på heltid som sedan dess har resulterat i ett 40-tal utställningar både i Sverige och internationellt. 2005 ställde Jonas Nilsson ut tillsammans med skulptören Anders Sandström i Bruno Liljefors hem vid Österbybruks herrgård. Han har även medverkat på prestigefyllda ”Birds in art” i USA vid ett flertal tillfällen. Våren 2018 fick han sitt definitiva genombrott med en stor separatutställning i Åmells konsthandel i Stockholm. Idag tillhör han Sveriges absolut främsta naturmålare. Olja och akvarell är hans ständiga följeslagare både i fält och i ateljén. Han är född 1968 och uppvuxen i Uppsala där han fortfarande bor och verkar.

Småsnäppan tillhör de minsta vadarfåglarna; mindre än exempelvis den besläktade kärrsnäppan. Den blir endast cirka 15 cm lång och rör sig med kvicka, ivriga rörelser. Småsnäppan häckar i arktiska områden i Europa och Asien från nordligaste Norge och österut. Under vinterhalvåret förflyttar den sig till varmare breddgrader från Medelhavsområdet till Afrika och Sydasien. Det är under flyttningen som de största chanserna finns att skåda den också hos oss i Nordeuropa.

Bäst trivs småsnäppan längs leriga stränder eller vid randen av vattensamlingar inåt land, där den kan livnära sig på små ryggradslösa djur som den pickar upp ur leran. Det är just en sådan miljö som Jonas Nilsson har återgivit i målningen Inför hösten. Titeln antyder att det är vid tiden för höstförflyttningen söderut som konstnären lyckats fånga den skiss som ligger till grund för den färdiga oljemålningen. Här spatserar den lilla fågeln lugnt och oberört i den grunda strandkanten, till synes trygg i sin kamouflerande fjäderdräkt och troligtvis helt omedveten om att den är observerad. I fonden speglar sig den omgivande vegetationen svagt i den stilla vattenytan, medan förgrunden vibrerar av stenarnas och strandvegetationens rikt varierade färgskala.

Pris på begäran

Kontakta oss för mer information