Kombattanterna (Brushanar)

Jonas Nilsson

Jonas Nilsson
Född 1968, Uppsala

Kombattanterna (Brushanar)
Olja på duk, 90 x 115 cm, signerad Jonas Nilsson. Utförd 2020.

Jonas Nilsson uppmärksammades tidigt för sitt enastående sätt att skildra den svenska naturen. Redan som 15-åring hade han en mindre utställning i hemstaden Uppsala. Två år senare följde hans första separatutställning.

Efter avslutad utbildning på Konstskolan i Stockholm 1989 inleddes ett konstnärskap på heltid som sedan dess har resulterat i ett 40-tal utställningar både i Sverige och internationellt. 2005 ställde Jonas Nilsson ut tillsammans med skulptören Anders Sandström i Bruno Liljefors hem vid Österbybruks herrgård. Han har även medverkat på prestigefyllda ”Birds in art” i USA vid ett flertal tillfällen. Våren 2018 fick han sitt definitiva genombrott med en stor separatutställning i Åmells konsthandel i Stockholm. Idag tillhör han Sveriges absolut främsta naturmålare.

Jonas Nilsson hämtar all sin inspiration till sina målningar direkt från naturen. En arbetsdag börjar oftast ute vid någon våtmark eller ett skogsparti; med sig har han sina skissböcker där alla intryck nedtecknas i form av skisser och anteckningar. Dessa bildar sedan underlag till det fortsatta arbetet i ateljén, där idéerna tar sin slutliga form. Jonas Nilsson arbetar i både olja och akvarell, två tekniker han tycker kompletterar varandra. Motiven har under de senaste tio åren huvudsakligen varit fåglar, men även däggdjur, insekter, kräldjur och landskap förekommer i hans bilder. Ett representativt urval från denna produktion presenteras i den rikt illustrerade boken Vadarland, som Jonas själv gav ut hösten 2016. I anslutning till hans andra utställning på Åmells i maj 2019 producerades ytterligare en välskriven och vackert formgiven bok med titeln Jonas Nilsson. Ögonblicken som försvann.

Brushanen är en vadarfågel som tillhör familjen snäppor. Den trivs bäst i våtmarker, men har i övrigt stor geografisk utbredning. Under häckningsperioden kan man finna den över stora delar av norra hemisfären. På vintern, då kylan träder in på dessa breddgrader, flyttar den (åtminstone honorna) till områden med tropiskt klimat, framför allt i Afrika.

Det mest karaktäristiska för arten är den synnerligen spektakulära fjäderdräkt som hanen bär under häckningsperioden och som kan variera från individ till individ, vilket är mycket ovanligt bland fåglar. Den brokiga praktdräkten börjar anläggas i början av april då de vuxna hanarna återvänder till häckningsplatserna. Den består av långa, styva, i spetsen bakåtböjda fjädrar som bildar en krage kring framhalsen och nacken och stora, distinkta tofsar vid öronen. Färgen på fjädrarna i halskragen och örontofsarna kan vara blåsvart, röd, gul eller vit, och teckningen kan variera från ren till fläckig eller bandad av vågiga tvärstreck. I de flesta fall växlar ryggens färg (blir mörkare eller ljusare) i överensstämmelse med halskragens. Fjädrarna fortsätter att växa under april och maj, för att sedan ruggas av efter det att honorna lagt sina ägg i slutet av juni.

I målningen Kombattanterna återger Jonas Nilsson med stor precision tre ståtliga brushanar i häckningsskrud. Här tydliggörs den breda variationsrikedomen i deras vackra fjäderdräkt på ett sätt som är både pedagogiskt och konstnärligt tilltalande. Jonas Nilssons måleri präglas av en stark kärlek till naturen och alla dess färger och former. Olja och akvarell är hans ständiga följeslagare både i fält och i ateljén. Han är född 1968 och uppvuxen i Uppsala där han fortfarande bor och verkar.

Pris på begäran

Kontakta oss för mer information