Tillsammans (hedblåvingar)

Jonas Nilsson

Jonas Nilsson
Född 1968, Uppsala

Tillsammans (hedblåvingar)
Akvarell, 56 x 38 cm. Utförd 2018.

Denna målning har konstnären själv kommenterat med följande ord:

”Under mina skogspromenader på sommaren i närheten av där jag bor, stöter jag på mycket fjärilar. De växlande biotoperna i min närhet passar många arter och vandringarna brukar bli utdragna ibland när jag stöter på mycket som intresserar mig. Blåvingarna är en ganska stor grupp fjärilar med ett femtontal arter i vårt land och dessa kan vara ganska knepiga att skilja åt för den oinvigde. Ett par arter är så sällsynta att de endast existerar på en eller ett par platser i Sverige. Hos mig hittar jag oftast de mer vanliga arterna av blåvingar som puktörneblåvinge, ljungblåvinge, mindre blåvinge, tosteblåvinge, ängsblåvinge, klöverblåvinge samt hedblåvinge som jag skildrar här.
Små som de är så kanske man inte lägger märke till dem först. Men när man väl trätt in i blåvingarnas värld kommer man att lättare upptäcka dem bland sommarens alla blommor och växtlighet. Lätt studsar de från blomma till blomma på snabba vingslag och det är som inte någonting i hela världen verkar bekymra dem!”

Jonas Nilsson uppmärksammades tidigt för sitt enastående sätt att skildra den svenska naturen. Redan som 15-åring hade han en mindre utställning i hemstaden Uppsala. Två år senare följde hans första separatutställning.

Efter avslutad utbildning på Konstskolan i Stockholm 1989 inleddes ett konstnärskap på heltid som sedan dess har resulterat i ett 40-tal utställningar både i Sverige och internationellt. 2005 ställde Jonas Nilsson ut tillsammans med skulptören Anders Sandström i Bruno Liljefors hem vid Österbybruks herrgård. Han har även medverkat på prestigefyllda ”Birds in art” i USA vid ett flertal tillfällen. Våren 2018 fick han sitt definitiva genombrott med en stor separatutställning i Åmells konsthandel i Stockholm. Idag tillhör han Sveriges absolut främsta naturmålare.

Jonas Nilsson hämtar all sin inspiration till sina målningar direkt från naturen. En arbetsdag börjar oftast ute vid någon våtmark eller ett skogsparti; med sig har han sina skissböcker där alla intryck nedtecknas i form av skisser och anteckningar. Dessa bildar sedan underlag till det fortsatta arbetet i ateljén, där idéerna tar sin slutliga form. Jonas Nilsson arbetar i både olja och akvarell, två tekniker han tycker kompletterar varandra. Motiven har under de senaste tio åren huvudsakligen varit fåglar, men även däggdjur, insekter, kräldjur och landskap förekommer i hans bilder. Ett representativt urval från denna produktion presenteras i den rikt illustrerade boken Vadarland, som Jonas själv gav ut hösten 2016.

Jonas Nilssons måleri präglas av en stark kärlek till naturen och alla dess färger och former. Olja och akvarell är hans ständiga följeslagare både i fält och i ateljén. Han är född 1968 och uppvuxen i Uppsala där han fortfarande bor och verkar.

Pris på begäran

Kontakta oss för mer information