Stilleben med vitkål och rabarber

Olle Hjortzberg

Olle Hjortzberg
1872–1959
Sverige

Stilleben med vitkål och rabarber
Olja på pannå, 60 x 73 cm, signerad och daterad OLLE HJORTZBERG 1935.
A tergo numrerad nr 40.

Olle Hjortzberg växte upp i Linköping men lämnade föräldrahemmet redan i fjortonårs-åldern för att utbilda sig till målare och dekoratör i Stockholm. Där uppmärksammades hans konstnärliga talang på allvar och han skrevs 1892 in vid Konstakademien. De påföljande utbildningsresorna, som bland annat förde honom till Italien och Grekland, blev av största betydelse för hans utveckling. De kom att vara i hela sju år och först 1905 återvände han till Sverige. Därefter kom, åtminstone till att börja med, tyngdpunkten i Hjortzbergs konstnärskap att ligga på monumentalmåleri och bokkonst och han använde sig då av en renässansinspirerad, ornamental linjestil, som lämpade sig för illustrations-uppdrag och fresker avsedda att ses på håll. År 1907 utförde han en serie freskmålningar i Klara kyrka i Stockholm och några år senare (1914) dekorerade han koret och dopkapellet i Engelbrektskyrkan. Därutöver medverkade Hjortzberg i utsmyckningen av Uppståndelse-kyrkan i Saltsjöbaden (1913) samt en mängd andra kyrkor, skolor och offentliga lokaler. Han ägnade sig också i viss utsträckning åt porträtt- och landskapsmåleri, gärna med motiv från Medelhavsområdet.

Intresset för växter av alla de slag hade Hjortzberg med sig från sitt barndomshem, där såväl modern som fadern var roade av botanik. Fadern var även amatörmålare och hans motivkrets bestod framför allt av blomsterstilleben. För Hjortzberg själv kom blommorna successivt att smyga sig in i hans konst; från början mest som dekorativa inslag i hans monumentalmåleri och religiösa motiv. Först i början av 1940-talet tog det renodlade blomstermåleriet på allvar plats i hans konstnärskap, för att till slut bli hans verkliga specialitet inom stafflikonsten.

Detta litet ovanliga Stilleben med vitkål och rabarber från 1935 kan möjligen uppfattas som ett tidigt uttryck för Hjortzbergs ambition att närma sig stillebenmåleriet som specifik genre. Han har ännu inte gett sig helt hän åt blommorna utan studerar istället köksträdgårdens växter. Här har han placerat ett perfekt rundat kålhuvud, ett knippe fräscht gröna salladsblad och några spänstiga rabarberstjälkar på ett vitt, litet slarvigt utbrett tyg av obestämbart material. Tygstycket blottar en liten glipa mot underlaget, men det är inte tillräckligt för att vi ska kunna identifiera den omgivande miljön – fokus är helt och hållet inställt på de läckra nyttoväxterna. Den tröga, täckande oljefärgen är förhållandevis grovt påstruken, med breda, snabba penseldrag. Denna teknik står, liksom själva motivet, i skarp kontrast mot sirligheten i de spröda blomsteruppställningar vi annars så ofta förknippar med Hjortzbergs stillebenmåleri, men den är kraftfull och expressiv och ger därmed målningen sina egna kvaliteter. (CEÖ)

Pris på begäran

Kontakta oss för mer information