Vallmo och prästkrage

Olle Hjortzberg

Olle Hjortzberg
1872–1959
Sverige

Vallmo och prästkrage
Akvarell, 28,5 x 22 cm, signerad och daterad OLLE HJORTZBERG 57.

När Olle Hjortzberg på 1940-talet på allvar började måla blomsterstilleben hade han redan en lång och lyckosam karriär som dekorationsmålare, illustratör och grafiker bakom sig. Han hade försett ett flertal kyrkor i Sverige med monumentalmålningar och altaruppsatser, illustrerat den svenska bibeln, ritat bokomslag och affischer och gjort sig känd som upphovsman till ett antal svenska frimärken. Till hans mest kända konstnärliga insatser hör freskmålningarna i Engelbrektskyrkan i Stockholm och Uppenbarelsekapellet i Saltsjöbaden liksom affischen för de olympiska spelen i Stockholm 1912.

Som stafflimålare hade Hjortzberg till en början varierande framgång. Men sedan han upptäckt tjusningen i blomstermåleriet ökade efterfrågan på hans konst också bland privata köpare. Redan vid mitten av 1930-talet förekom det att enstaka blommor utmärkte sig i hans altartavlor och andra sakrala arbeten, men under 1940- och 50-talen riktades hans uppmärksamhet nästan helt mot renodlade blomstermotiv.

Hjortzbergs blomsterstilleben kan indelas i två huvudgrupper: de som återger förädlade, odlade arter som rosor, amaryllis och tulpaner, och de som avbildar vildväxande blommor och örter. Den aktuella målningen, Vallmo och prästkrage, är ett fint exempel på den senare kategorin. Den spröda buketten fyller hela bildplanet, och den är så skir och luftig att den tycks sväva fritt i luften. Perspektivet är taget rakt framifrån, så att synfältet blir avskuret i bildens nederkant och gör att vi inte kan se vare sig det omgivande rummet eller kärlet som blommorna rimligtvis står i. Allt vi förnimmer är vallmoblommornas runda blomterkalkar, som tycks svaja lätt på sina tunna stänglar, och deras varmt gula och orangefärgade kronblad som står så vackert mot prästkragarnas spretiga, gröna bladverk. I all sin anspråkslöshet väcker denna enkla uppställning säkert angenäma associationer hos alla som uppskattar vägrenens och åkrarnas vildväxande sommarblomster. (CEÖ)

Pris på begäran

Kontakta oss för mer information