Ölcaféet, Lilla Bommen

Ragnar Sandberg

Ragnar Sandberg
1902−1972
Sverige

Ölcaféet, Lilla Bommen
Olja på pannå, 58 x 72 cm, signerad med initialer R.S. Sannolikt utförd omkring 1938.

Efter avslutade studier på Valands och avklarade studieresor utomlands flyttade Ragnar Sandberg så småningom ifrån föräldrahemmet i Stenungsund till Nordstan i Göteborg. Det hade nu gått några år in på 1930-talet, och Sandberg började i allt större utsträckning att intressera sig för hamnstadens speciella atmosfär och för de miljöbilder som utspelades där. Motiven hittade han under sina promenader i staden. Han var som en upptäcktsresande i de olika stadsdelarna och de målningar som strövtågen resulterade i riktigt spritter av vad hans nyfikna blick har hittat.

Bland de målningar som tillkom i Göteborg under 1930-talets andra hälft skapade Sandberg en rad bilder med motiv från kvarteren kring Lilla Bommen och Östra Nordstan. Det var framför allt gatuscener och interiörer från kaféer och ölhallar som fångade hans intresse och motiven präglas av ett slags vardaglighet. Ölcaféet, Lilla Bommen är ett mycket typiskt verk för konstnären vid den aktuella tiden. Målningen är full av humor och värme, samtidigt som den skildrar en verklighet som för de avbildade personerna kunde te sig nog så hård och trist. Här har Sandberg förstärkt paradoxen genom att återge de trötta hamnsjåarnas grå vardag i lysande, skimrande färger. De två arbetarna, iklädda likadana arbetsoveraller och kepsar, sitter med hängande huvuden och nedsjunkna axlar med varsin öl intill sig. Inga glas behövs, sjåare halsar direkt ur flaskan. Kommunikation är också överflödig; de båda arbetarnas gemenskap är ändå otvetydigt sammansvetsad genom deras likartade klädsel, hållning och kroppsspråk. Men det finns också en tredje person i bilden, som inte riktigt tycks passa in i sammanhanget. Vid bordet längst till höger sitter en piprökande ung man i ljus kavaj, som med rak rygg och vaken blick tittar rakt mot betraktaren. Han dricker sin öl ur glas och avviker även genom sin prydliga klädsel från caféets övriga klientel. Är det månne konstnären själv, som på detta sätt markerar sin närvaro?

Ölcaféet, Lilla Bommen är inte daterad, med tanke på motivets art borde den sannolikt kunna hänföras till den svit av målningar från Göteborgs ölcaféer som Sandberg utförde omkring 1938 och varav en, Café Lilla Bommen, idag ingår i Moderna Museets samlingar. (CEÖ)

Proveniens
Anna-Karin och Sten Lindberg.

Utställd
Liljevalchs Konsthall, Stockholm, Ragnar Sandberg, 26 oktober 2002 – 6 januari 2003 (utanför katalog).
Göteborgs konstmuseum, Ragnar Sandberg, 8 februari - 21 april, 2003 (utanför katalog).

Pris på begäran

Kontakta oss för mer information