Pelarsommar

Roland Svensson

Roland Svensson
1910–2003
Sverige

Pelarsommar
Akvarell och pastellkrita, 30 x 41 cm, signerad roland S. 76 samt med påskrift ”Förlaga till litografi Pelarsommar 1976”.

Roland Svenssons konstnärskap förknippas i hög grad med motiv från Stockholms skärgård. I hans fascination för övärldens landskap, geologi, natur och innevånare finner vi släktskap med konstnärliga föregångare som Albert Engström, Rickard Lindström och, inte minst, den av honom själv så högt beundrade vännen och kollegan Axel Sjöberg. Även Bruno Liljefors målade som bekant gärna ute i havsbandet, men i motsats till honom, som framför allt skildrade skärgårdens djurliv, intresserade sig Roland Svensson mer för dess mänskliga invånare och deras ofta hårda livsvillkor. Svensson behöll alltid en naturalistisk grundsyn och kände aldrig något behov av att följa modernisternas ambitioner att bryta med traditionen. För honom hade tradition i sig ett egenvärde, i synnerhet den tradition som förmedlades och upprätthölls av skärgårdens bofasta befolkning.

Som konstnärligt medium använde sig Roland Svensson gärna av pastellkritor och akvarellfärg med varierande grad av opacitet. Mindre ofta målade han i olja, som torkar långsamt och är svårare att hantera i det fria. Däremot tecknade han flitigt och han hade ständigt skissblocket till hands. Han arbetade också i stor utsträckning med tecknade illustrationer och olika grafiska tekniker, framför allt litografi. Genom dessa kom hans bilder från 1940-talet och framåt att spridas i vida kretsar, vilket bidrog till hans stora popularitet.

Den aktuella akvarellen från 1976 utgör originalförlagan till en av Roland Svenssons mest populära litografier, Pelarsommar, som samma år utgavs i en upplaga av 250 exemplar. Bilden har också använts som omslag till boken Strandhugg och andra skärgårdsstycken, som utgavs på bokförlaget Max Ström år 2000. Boken har texter av Sven Barthel och är rikt illustrerad av Roland Svensson. Motivet med den ensamma segelbåten som avtecknar sig så effektfullt mot de kala skären som ter sig nästan svarta i den sprakande solnedgången känns både sällsamt och romantiskt. Här har konstnären fångat något lyriskt: han återger naturen inte bara som den är, utan hur den förmår förmedla känslor och stämningar på djupet. (CEÖ)

Exempel på färglitografin Pelarsommar, 34x44 cm, upplaga 250. Boken Strandhugg, 2000

Pris på begäran

Kontakta oss för mer information