Sprick upp Nasen

Roland Svensson

Roland Svensson
1910–2003
Sverige

Sprick upp Nasen
Akvarell, gouache och pastellkrita, 59 x 44 cm, signerad och daterad roland S. 1963 samt med påskrift ”Sprick upp. Nasen”.

Skärgårdsskildraren Roland Svensson använde sig gärna av pastellkritor och akvarellfärg med varierande grad av opacitet. Mindre ofta målade han i olja, som torkar långsamt och är svårare att hantera i det fria. Däremot tecknade han flitigt och han hade ständigt skissblocket till hands. Han arbetade också i stor utsträckning med tecknade illustrationer och olika grafiska tekniker, framför allt litografi. Genom dessa kom hans bilder från 1940-talet och framåt att spridas i vida kretsar, vilket bidrog till hans stora popularitet.

Till Roland Svenssons favoriserade platser i stockholmsarkipelagen hörde Möja, Tornö, Gillöga, Stora och Lilla Nassa med flera ögrupper i mellersta och yttersta havsbandet. Byn Ramsboda på Möja var under 1930- och 40-talen hans fasta sommarbas och utgångspunkt för många ihärdiga seglatser. Från 1949 flyttades ”basen” till Stora Tornö, nordost om Möjalandet, där han hyrde in sig i en enkel stuga och med tiden även byggde sig en egen ateljé och bastu.

I den aktuella pastellen Sprick upp, Nasen har Roland Svensson återgivit en plats långt ute i ytter-skärgården, närmare bestämt i ögruppen Lilla Nassa, rakt österut från Möja. Lilla Nassa skärgård består av en mindre samling öar med enstaka träd, låga buskar, ljung och grästuvor. Förr var Storskäret (”Nasen”) i öster ögruppens centrum. Hit kom man för att fiska och belägg finns för att fiske bedrivits på ön åtminstone sedan 1600-talet. Efterhand gjorde landhöjningen att hamnen flyttades till grannön Sprickopp, vilken numera räknas som gruppens huvudö, då den är störst till ytan och har den mest skyddade hamnviken.

Roland Svensson har utfört flera fina pasteller från dessa öar. Ett exempel är den mindre (20x15 cm), tidigare och litet enklare Sprickopp Nasen som visades på Åmells utställning Roland Svensson. Öar hav och människor sommaren 2018. Just den pastellen hade använts som förlaga till en illustration i boken Skärgård: en rapsodi i ord av Sven Barthel och i bild av Roland Svensson, utgiven på Bonniers förlag 1952 och motivet förekommer även i en snarlik variant i den svartvita litografin ”Utskär Nasen” från 1950-talet.

Den aktuella Sprick upp, Nasen är både större och mer utarbetad i motivets detaljer. Med sin kraftfulla kolorit och monumentala formspråk lämpar sig även den mycket väl för reproduktion, vilket bekräftas av det faktum att Sällskapet Roland Svenssons Vänner år 2019 valde just denna pastell som omslagsbild till sin årsskrift. Sällskapet Roland Svenssons Vänner bildades strax efter konstnärens död 2003 för att främja och sprida kunskap om Roland Svenssons konstnärskap. Sällskapet vill också stimulera till studier av hans konst och författarskap samt främja nyutgivning av tryckta och otryckta arbeten. (CEÖ)

Litteratur
Sällskapet Roland Svenssons Vänner, Möja, roland S, Årsskrift, 2019, pastellen reproducerad som omslag i färg. Jämför även Roland Svensson. Öar hav och människor, Åmells 2018, pastellen Sprickopp Nasen avbildad i färg, s 59.

Pris på begäran

Kontakta oss för mer information