Att hyra konst

Konsten är rummets själ

Då man inreder sitt kontor kan konsten i många fall vara den sista pusselbiten till en genomtänkt kontorsinteriör. Kvalitetskonst förstärker intrycket av en lyckad inredning och skapar en kreativ och dynamisk miljö. Ett helhetstänkande som förstärker företagets identitet och varumärke. Att hyra konst är flexibelt och smidigt. Åmells har genom åren byggt upp en omfattande konstsamling med skandinavisk samtidskonst och fotografi. Idag lånas delar av samlingen ut till museer och institutioner samt hyrs ut till företag. Vi arbetar aktivt med samlingen och köper regelbundet in ny konst. Varje uppdrag är unikt och behandlas utifrån företagets behov, lokaler och förutsättningar. Vi köper även in platsspecifik konst till våra kunder efter önskemål. Det är lätt att anpassa hyresnivån efter företagets budget. Vi ansvarar för hela uppdraget från konsultation tills allt är på plats och ser oss som en resurs för företaget. Informationsmappar och konstpublikationer tillhandahålls, vi ordnar gärna events och konstvisningar om intresse finns. Åmells står för transporter, hängning samt försäkring. Och det bästa!

-Kostnaden är avdragsgill till skillnad från inköp av konst.

 
 

Inspirationsfilm

 
 

Filmen presenterar ett urval från våra curerade kontorsprojekt

 
 

Några vanliga frågor

varför ska man hyra konst och inte köpa?

Att hyra konst är flexibelt, låser inte kapital och är avdragsgillt. Det går alltid att byta ut konsten om man tröttnat eller säga upp avtalet. Till skillnad mot inköp av konst, som ses som en investering, är kostnaden för hyrd konst en löpande utgift och avdragsgill. Men all konst är inte en investering, den risken tar vi.

 

Varför är det bra att få hjälp vid val av konst?

Att få professionell hjälp med val av konst är alltid bra då konstmarknaden både är svår och snårig. Konst till en företagsmiljö är inte det samma som att välja ut konst till sitt hem. Det är fler ställningstaganden att ta hänsyn till, konsten måste fungera väl i den avsedda miljön. Den ska uppskattas av både personal och kunder och kanske på ett eller annat sett förmedla företagets visioner på ett sublimt sett. Därmed inte sagt att den ska vara tam eller slätstruken.

 

vad kostar det att hyra, och hur länge hyr man?

Hyresnivån bestämmer företaget själva och är beroende av antal verk samt vilka konstnärer som valts. Vår genomsnittliga kund betalar någonstans mellan 3 000-10 000 kronor per månad.Månadskostnaden är fast och är baseras på marknadsvärde och risk. I kostnaden ingår allt från konsultation till transporter, hängning och försäkringar. Våra avtal förlängs med ett år i taget vilket innebär att man minst kan hyra i ett år, men hur länge som helst.

Hur många verk brukar man hyra och får man byta ut dem?

En del företag hyr konst till hela kontoret, andra kanske bara ett verk till receptionen - det är helt valfritt. Upp till två ggr/år kan man byta ut den konst man hyr. Många företag föredrar dock att ha kvar den konst som valts ut från början, då den blir en del av företagets identitet.

Kan man köpa konsten man hyr?

De flesta verk som hyrs ut är också till salu. Däremot kan man inte göra ett leasingavtal där verket efter några år tillfaller den som hyr av skattetekniska skäl. I så fall skulle inte hyreskostnaden vara avdragsgill.

Värdet av konst, är det mätbart?

Många undersökningar visar att medarbetarnas trivsel till mycket stor del handlar om hur kontoret är inrett. Ett attraktivt kontor gör nyrekrytering lättare och minskar sjukskrivning. Det är även påvisat att kreativitet smittar av sig, ett kreativt kontor skapar kreativa medarbetare. Så varför inte lägga på några kronor på kontorshyran och därmed öka lokalernas och personalens potential?

 
 

Välkommen in