Att hyra konst

Konsten är rummets själ

Då man inreder sitt kontor kan konsten i många fall vara den sista avgörande pusselbiten till en genomtänkt kontorsinteriör. Den lilla pricken över i:et som förstärker intrycket av en lyckad inredning, som skapar en kreativ och dynamisk miljö att arbeta i och som förstärker företagets identitet och varumärke.

Åmells har idag en omfattande konstsamling med skandinavisk samtidskonst och fotografi som lämpar sig väl i såväl mötesrum som lounge-areor. Vi arbetar aktivt med samlingen och köper regelbundet in ny konst. Vi köper även in platsspecifik konst till våra kunder efter önskemål.

Att hyra konst av Åmells Rent Your Art är flexibelt och smidigt. Vid uthyrning av konst så ansvarar vi för hela uppdraget från konsultation till dess att allt är på plats. Varje uppdrag är unikt och behandlas utifrån företagets behov, budget, lokaler och förutsättningar. Vi står för transporter, hängning samt försäkring. Kvalitetskonst utan att behöva låsa kapital, som är avdragsgill och där experthjälp ingår i priset.

 

 
 

Några vanliga frågor

varför ska man hyra konst och inte köpa?

Att hyra konst är flexibelt, låser inte kapital och är avdragsgillt. Det går alltid att byta ut konsten om man tröttnat eller säga upp avtalet. Till skillnad mot inköp av konst, som ses som en investering, är kostnaden för hyrd konst en löpande utgift och avdragsgill. Men all konst är inte en investering, den risken tar vi.

 

Varför är det bra att få hjälp vid val av konst?

Att få professionell hjälp med val av konst är alltid bra då konstmarknaden både är svår och snårig. Konst till en företagsmiljö är inte det samma som att välja ut konst till sitt hem. Det är fler ställningstaganden att ta hänsyn till, konsten måste fungera väl i den avsedda miljön. Den ska uppskattas av både personal och kunder och kanske på ett eller annat sett förmedla företagets visioner på ett sublimt sett. Därmed inte sagt att den ska vara tam eller slätstruken.

 

vad kostar det att hyra, och hur länge hyr man?

Hyresnivån bestämmer företaget själva och är beroende av antal verk samt vilka konstnärer som valts. Vår genomsnittliga kund betalar någonstans mellan 3 000-10 000 kronor per månad.Månadskostnaden är fast och är baseras på marknadsvärde och risk. I kostnaden ingår allt från konsultation till transporter, hängning och försäkringar. Våra avtal förlängs med ett år i taget vilket innebär att man minst kan hyra i ett år, men hur länge som helst.

Hur många verk brukar man hyra och får man byta ut dem?

En del företag hyr konst till hela kontoret, andra kanske bara ett verk till receptionen - det är helt valfritt. Upp till två gånger per år har man möjlighet att byta ut den konst man hyr. Många företag väljer dock att ha kvar den konst som valts ut från början, då den blir en del av företagets identitet.

Kan man köpa konsten man hyr?

De flesta verk som hyrs ut är också till salu. Däremot kan man inte av skattemässiga skäl göra ett leasingavtal där verket efter några år tillfaller den som hyr. I så fall skulle inte hyreskostnaden vara avdragsgill.

Värdet av konst, är det mätbart?

Många undersökningar visar att medarbetarnas trivsel till mycket stor del beror på hur kontoret är inrett. En attraktiv kontorsmiljö gör nyrekrytering lättare och minskar sjukskrivning. Det är även påvisat att kreativitet smittar av sig, ett kreativt kontor skapar kreativa medarbetare. Så varför inte addera några extra kronor på kontorshyran för att öka lokalernas och personalens potential?

 
 

Välkommen

Öppettider:

Vardag 10-18
Lördag 12-16 under utställning