Isaac Grünewald
målare, tecknare, scenograf

8 februari - 6 mars

Isaac Grünewald är en av den svenska modernismens mest kända konstnärer. Hans namn förknippas med avantgarde, färgexpressionism och med en imponerande riklig produktion. I sin samtid var Grünewald en konstnär som stack ut. Han var orädd och drog sig inte för att gå i polemik med etablissemanget. Idag är hans konst lika väletablerad som eftertraktad och varje konstmuseum med svensk modernism i sina samlingar äger sannolikt ett verk av hans hand.

 

Tanken med denna temautställning är att både bredda och fördjupa den bild av konstnären som Åmells bidragit till att skapa genom de verk vi hittills förmedlat. Så har exempelvis stor mängd porträtt, landskap och blomsterstilleben genom åren presenterats i våra utställningar och tillhörande kataloger, medan andra sidor av Grünewalds rika konstnärskap i stort sett förbisetts. Den här gången lyfter vi, utöver de redan nämnda genrerna, även fram mindre uppmärksammade uttryck för Grünewalds unika begåvning. Till exempel visas delar av hans skissmaterial till olika scenografiska uppdrag och originalet till en av hans förnämliga bokillustrationer. Utställningen innehåller också verk som tydliggör vilken utomordentligt skicklig tecknare Grünewald var. Det framgår inte minst av underteckningen i många av hans akvareller, av vilka vi nu har glädjen att kunna visa ett fint och varierat urval.

 

Utställningen äger rum på Birger Jarlsgatan 14 och pågår 8 februari – 6 mars 2020.

 

Varmt välkommen!

 
 

Utvalda verk