kommande utställningar

 
 
 
 

John Bauer, Spelmannen kysser madonnans bara fot

Vårutställning

6 - 26 april 2019

Åmells inleder traditionsenligt den ljusa och varma årstiden med en högkvalitativ Vårutställning, som omfattar drygt 50 verk av nordiska konstnärer verksamma under perioden ca 1820−1970.

I årets Vårutställning presenteras bland annat två oemotståndliga akvareller av John Bauer tillsammans med flera betydande modernistiska verk av bland annat Sigrid Hjertén, Nils Dardel, Dick Beer och Ragnar Sandberg. Målningarna är representativa exempel på hur dessa konstnärer prövade sig fram till ett eget personligt uttryck, samtidigt som de är tydliga markörer för hur olika tendenser utvecklades i den svenska konsten under 1900-talets första hälft.

I avdelningen för klassiskt måleri återfinns bland andra Julius Kronbergs monumentala Hypatia. Konstverket utgör ett belysande prov på det sena 1800-talets akademiska smak, samtidigt som den spännande och tragiska historien om målningens huvudperson känns synnerligen aktuell och angelägen att diskutera idag.

Jonas Nilsson, In för landning

Jonas Nilsson

11 - 25 maj 2019

Jonas Nilsson har etablerat sig som en av Sveriges främsta naturmålare. När Åmells för andra gången ställer ut hans målningar får publiken möjlighet till en fördjupad insikt i Nilssons motivvärld. Här återfinns de fågelporträtt som blivit hans kännetecken, såsom fjällripor i vinterskrud, en ensam domherre i ett äppelträd, och ejdrar vadandes i stilla vatten. Motivsfären har även utökats med andra representanter från den svenska faunan, såsom ett lodjur med vakande blick och nässelfjärilar fångade i en flyktig dans. Djurens ibland explosiva rörelsemönster samsas också med kontemplativa landskapsmålningar, där fokus ligger på den känsla av stillhet och ro som strövtåg i naturen inger.

Jonas Nilsson är född 1968 och bor och verkar i Uppsala, där han arbetar i både olja och akvarell. Han har haft ett 40-tal utställningar i Sverige och utomlands. Åmells är stolta över att ännu en gång få presentera verk av denna mycket uppskattade konstnär.