Skärgårdsvyer
En färd mellan kobbar och skär

Onlineutställning 3 juli - 28 augusti

Under sommaren visas Online-utställningen ”Skärgårdsvyer – En färd mellan kobbar och skär” på Åmells hemsida. Utställningen lyfter fram konstnärliga tolkningar av Stockholms skärgård ur olika perspektiv: sommargästens, natursvärmarens och skärgårdsbons. Här möter du några av våra mest kända skärgårdsmålare, såsom Roland Svensson, Axel Sjöberg och Artur Bianchini, vars kärnfulla och koloristiskt raffinerade måleri har sin utgångspunkt i långvariga vistelser på Möja respektive Sandhamn. Hos dessa konstnärer står naturen i centrum, men de intresserade sig också för öarnas bofasta befolkning, deras vardagsmiljö och deras hårda arbetsliv.

 

I utställningen representeras också andra naturskildrare, som inte var lika uttalat inriktade på övärldens speciella särdrag, men som likväl återgivit Stockholmsarkipelagen på ett mycket stämningsfullt sätt. Bland dem intar Bruno Liljefors en särställning. Han var en nydanare av djurmåleriet i stort och kunde mästerligt återge de mest skilda naturtyper, men under många år (1908-1923) nyttjade han Bullerö och dess omgivande gytter av kobbar och skär som bas för sina studier av sjöfåglar och deras livsvillkor. Hos Liljefors betonas symbiosen mellan djuren och deras omgivning, och att se sträckande svanar eller ejdrar målade av hans hand är som att uppleva det i verkligheten. I den aktuella utställningen möter vi dessutom ett mer ovanligt exempel på hans rika skärgårdsrepertoar: en säl som vilar sig på en kobbe i solnedgången.

 

Till rariteterna i utställningen hör också ett tidigt verk av Anshelm Schultzberg. I hans detaljrika skildring av ett Midsommarsmyckat Sandhamn är det sommargästens perspektiv som anläggs. Den unge Schultzberg upplevelse av den populära sommarön under tidigt 1880-tal förmedlar möjligen ett stänk av vemod, men väcker samtidigt en längtan till den unika, genuint mellansvenska och delvis ännu oexploaterade miljö som Stockholms skärgård kan erbjuda.

 

Konstnärerna som ingår i utställningen är representativa för Åmells stadigvarande utbud av konst med skärgårdsmotiv. Målningarna påminner oss om den beständiga skönhet som finns i naturen och som kan upplevas genom konsten. En skicklig målare kan förmedla förnimmelsen av ljus, doft och färger på ett sådant sätt vi ständigt kan njuta av skärgårdsnaturens skiftningar när som helst och var vi än befinner oss.

 

Varmt välkomna till Skärgårdsvyer – En färd mellan kobbar och skär.

 

Se hela utställningen i Onlinegalleri: http://www.amells.com/vara-tjanster/onlinegalleri/

 
 

Utvalda verk