Rimfrost och strömmigt vatten

Gustaf Fjaestad

Gustav Fjæstad
1868−1948
Sverige

Rimfrost och strömmigt vatten
Olja på duk monterad på pannå, 100 x 129 cm, signerad G Fjæstad. A tergo på pannån med handskriven påskrift: ”No 4. Rimfrost och strömigt vatten”.

Gustav Fjæstad fascinerades tidigt av vatten i rörelse och som motivgenre ägnade han sig åt det under många år. Det första kända vattenmotivet målade han på Lidingö i början av 1880-talet. Från Rackstad, där han senare bosatte sig med hustrun och konstnärskollegan Maja Hallén, finns en kontinuitet i vattenmålningarna från 1903 och framåt. Det året köpte Gustav Fjæstad en kamera, med vars hjälp han kunde fånga och studera det rörliga vattnets formationer. De flesta fotografierna med rinnande vatten är tagna vid Viksälven, som flyter väster om Fjæstads hem och förenar sjön Racken med Kyrkviken vid Arvika. Men fotografierna har inte kopierats i de färdiga målningarna – konstnären omvandlade den fotografiska bilden enligt sitt temperament så att djupet och rörligheten i bildupplevelsen förstärktes. Målningarna blev som magneter som drar åskådaren in i ett mystiskt, suggestivt tillstånd. Konstnärens barnbarn Agneta Fjæstad Nordmark tolkar hans förhållande till motivet på följande sätt:

”Jag tror att rinnande vatten liknade livets flod för Gustav, vatten, den allestädes närvarande substans som rinner genom oss och allting, ett element i alla levande former. Strömmande vatten vittnade om Gustavs passion för livet, extas och erotisk drift mot förverkligande, djup kosmisk kärlek och passion beskriven på det mest raffinerade sätt.” (Fjæstad Nordmark 1999, s 195).

Liksom hustrun Maja intresserade sig Gustav Fjæstad för textilkonsten och flera av hans målningar med motiv av rinnande eller strömmande vatten finns även i form av gobelänger. Möjligtvis var det just denna motivtyp som lockade honom att börja arbeta textilt, eftersom vävningen påbörjades 1903, samma år som de första vattenmålningarna från Rackstad tillkom. Kända exempel är Rinnande vatten, som finns i minst fyra textila versioner, och Sötvatten och Saltvatten, som beställdes till bankiren Ernest Thiels villa på Djurgården i Stockholm och som nu ingår i Thielska galleriets samlingar.

Liksom de motiv som Gustav Fjæstad lät översätta till textil form förmedlar Rimfrost och strömmigt vatten en stark känsla av närvaro. Vattnets sugande rörelser, ljusets gyllene flimmer över vattenytan och reflektionerna från buskarnas rimfrosttäckta grenar skapar ett sagolikt vackert, vibrerande mönster som försätter betraktaren i en sorts meditativ trans. Målningen inbjuder ögat att smeka ytan på samma sätt som Fjæstads bästa gobelänger lockar handen till att vidröra dem. (CEÖ)

Proveniens
Fritzes Kungliga Hovbokhandel, Stockholm (enligt stämpel a tergo).

Utställd
Enligt en handskriven notering på pannåns baksida har målningen vid något tillfälle varit exponerad som nr 4 med titeln Rimfrost och strömigt vatten.

Litteratur
Jämför: Agneta Fjæstad Nordmark, Fjaestads konst, Karlstad 1999, två målningar med rinnande vatten-motiv (F76 och F78) samt gobeläng på samma tema, (F77) avbildade i färg på s 200-201.

Pris på begäran

Kontakta oss för mer information