Höbärgning, Bodacke. Indalsälven

Helmer Osslund

Helmer Osslund
1866−1938
Sverige

Höbärgning, Bodacke, Indalsälven
Olja på duk, 132 x 80 cm, signerad HELM. OSSLUND. Utförd omkring 1898.

Helmer Osslund föddes i Tuna socken nära Sundsvall i Medelpad. Efter ett kringflackande liv i USA och Europa under ungdomsåren återvände han i slutet av 1890-talet till sina hemtrakter i Norrland. Men även där fortsatte han resandet, om än på närmare håll. Än undersökte han Medelpads och Ångermanlands kuster, än följde han de stora älvarna inåt och uppåt landet, mot Jämtland och Härjedalen. År 1905 upptäckte han för första gången tjusningen i det Lappländska landskapet med dess snötäckta fjäll och stora sjöar. Fyra år senare fick han sitt konstnärliga genombrott med en stor utställning på Konstnärshuset i Stockholm.

Motivet till denna målning är hämtat från Bodacke, Indals Liden i Medelpad. Det var platser som denna, längs Ljungans och Indalsälvens dalgångar, som först lockade Osslund att slå ner sina bopålar då han 1898 återvänt till Norrland efter sina studieår utomlands. Djupa skogar, trolska dalgångar och stilla framflytande älvar som försätter människan i en kontemplativ sinnesstämning frammanade hos honom ett mollstämt, men suggestivt och oemotståndligt vackert måleri. Det aktuella motivet förekommer i två versioner i olja och en mindre (61 x 46 cm) i gouache. Vår version är den största av dem, men den har länge förblivit okänd för allmänheten, då den varit i utländsk privat ägo i många år. Den mindre oljan har däremot vid flera tillfällen avbildats i litteraturen. I Allhems förlags bokserie om de svenska landskapen har den rentav fått pryda omslaget till 1975 års utgåva av Medelpad: ett bildverk.

Osslunds assistent och mångårige följeslagare August Anian, som dokumenterat mer än 300 av konstnärens verk i ord och bild, ger motivet stort utrymme i sina minnesanteckningar. Han skriver bland annat: ”Osslund har här koncentrerat i en magistral bild de element som ge landskapet dess storhet. Den S-formigt slingrande älven, de branta niporna, som i fonden höja sig till massiva blå berg, i mittplanet växlingen av ljusa och mörka stråk uppefter niporna alltefter molnens nyckfulla gång, samt i förgrunden gården, uthusen, slåtterängen med skördefolket och sommarens alla ljuvliga blomster insprängda. Över det hela lätta sommarmoln. En ljuvligare syn kan ej tänkas. Allt utpenslat med den nykomnes djupa allvar i försöket att fånga en totalvy av ett märkligt stycke sommarsverige.” (CEÖ)

Proveniens
Privat samling, England.

Litteratur
Nils Palmgren/Herje Granberg, Helmer Osslund, Stockholm 1952, avbildad i svartvitt, s 36, med titeln Höbärgning, Bodacke, Indalsälven.
Jämför även Nils Palmgren/Herje Granberg, Helmer Osslund, Stockholm 1937, den mindre (ca 85 x 60 cm) oljan avbildad i svartvitt, s 22, med titeln Indalsälven vid Liden, samt Lena Holger, Helmer Osslund, Stockholm 2007, Höbärgning, Bodacke. Indalsälven, 1898, avbildad i färg, s 45.

Otryckta källor
August Anian, Mina år med Helmer Osslund. Minnesanteckningar (u.å.), motivet utförligt beskrivet på s 49;
Jämför även August Anian, Bilder till mina år med Helmer Osslund, fotografisamling med handskrivna kommentarer i Sollefteå museums arkiv, den mindre oljan beskriven och avbildad i svartvitt på blad 111, samt i renoverat skick på blad 112. Obs! att när Anian skriver om illustrationen i 1952 års reviderade upplaga av Palmgren/Granbergs bok utgår han ifrån att det är gouachen som avbildas. Han kände således till gouachen, men tydligen inte den största oljemålningen.

Pris på begäran

Kontakta oss för mer information