Norrländskt älvlandskap

Helmer Osslund

Helmer Osslund
1866–1938
Sverige

Norrländskt älvlandskap
Olja på smörpapper uppklistrat på pannå, 66 x 43 cm, signerad Helmer Osslund.

I Helmer Osslunds produktion från Granvågsperioden (1916-1921) finns ett antal målningar i högsmalt format föreställande det böljande niplandskapet längs Faxälven och Ångermanälven.
Nipor kallas de upp till 50 meter höga, branta sandbankar som kantar älvfåran och som bildas genom en kombination av landhöjningen och den erosion som uppstår då strömmande vattenmassor under tusentals år äter sig ner genom sina egna sedimentsavlagringar. I Osslunds bildvärld framträder niporna som spetsiga, urgröpta kullar här och var längs älvstranden.

I August Anians bildarkiv finns en målning från 1918 som han kallar Åskbyn över älven och som starkt påminner om vår aktuella Norrländskt älvlandskap. Båda målningarna har samma storlek och format och kompositionen innefattar i bägge fallen en stenig förgrund, två björkar till vänster, en liten fiskestuga vid älvstranden och på andra sidan vattnet en hög, brant nipa. Bakom nipan löper en låg bergsrygg över vilken mörka ovädersmoln sträcker sina regntunga molnflikar ända ner mot marken. I två andra verk, av Anian benämnda Parafras över nipor, Ångermanälven, har Osslund två år senare upprepat motivet, fast i liggande format respektive i en starkt abstraherad version i gouache.

Av Anians noteringar förstår man att Norrländskt älvlandskap visar ett utsnitt av Ångermanälven i trakterna kring Granvåg. Den stora nipan bortom älven skulle kunna vara någon av de tre kullarna Borgen, Svalnipan eller Rödskäggsnipan, som ligger längs den västra älvstranden strax söder om Österås. Om så är fallet måste Osslund ha stått på den motsatta, alltså östra, stranden då han fångade det intagande motivet. Just detta område anses vara ett av Ådalens vackraste partier och vid älvstranden står en av de gamla fiskestugorna – den Osslund har målat? – idag öppen för besökare.

En intressant aspekt på Norrländskt älvlandskap är att motivet egentligen inte samspelar med koloriten. Man ser att ett oväder är på väg, men regnbyarna – som över kullarna i fonden vräker ner så våldsamt att framställningen påminner om ett vulkanutbrott – har samma lysande klarblå nyans som den leende, lugnt framflytande älven. På nipans sluttningar och längs älvens stränder lyser gräset smaragdgrönt. Trots den kraftfulla penselskriften och dramatiska himlen ger målningen som helhet intryck av en vacker och inbjudande sommardag. (CEÖ)

Proveniens
Rolf Schmitz’ samling, Stockholm.

Otryckta källor
Jämför: August Anian, Bilder till mina år med Helmer Osslund, fotografisamling med handskrivna kommentarer i Sollefteå museums arkiv, Åskbyn över älven, 1918, beskriven och avbildad i svartvitt på blad 289, samt två versioner av Parafras över nipor, Ångermanälven, 1920, avbildade på blad 290.

Pris på begäran

Kontakta oss för mer information