”Solbelysta tallar, Nordingrå”

Helmer Osslund

Helmer Osslund
1866–1938
Sverige

Solbelysta tallar, Nordingrå
Olja på duk, 75 x 150 cm, signerad Helmer OSSLUND. Utförd på 1930-talet. Påskrifter a tergo på spännramen: ”Solbelysta tallar, Nordingrå” samt ”Utsigt mot Ulfön”, ”Utställd i Uppsala”.

Solbelysta tallar, Nordingrå visar ett stycke av den hisnande vackra kuststräcka som vi idag kallar Höga kusten och där Helmer Osslund periodvis var bosatt. Motivet är hämtat från någon av höjderna ovanför Nordingrå strax norr eller öster om Vågsfjärden, varifrån konstnären haft en vidsträckt utsikt mot nordost.

Den framlidne kulturredaktören, museimannen och Osslund-kännaren Nils-Göran Hökby har en gång beskrivit Solbelysta tallar, Nordingrå med följande ord:

”Till Konstnärsförbundets nationalromantiska inriktning hörde magnifika utblickar från höga utsiktspunkter, och Osslund överträffade alla andra som idog bergsklättrare. I Nordingrå hittade han tidigt sin favoritplats. August Anian (konstnärens mångåriga följeslagare och assistent, red. anm.) har på ett kartblad visat hur han från en och samma position fångade olika motiv endast genom att vända sig efter kompassrosens anvisningar. Det här motivet med de vresvridna tallarna förekommer flera gånger, senast i denna stora duk i starka färger. I bakgrunden skymtar Ulvön och Skulebergets kontur.” (Åmells utställningskatalog nr 63, kat nr 35).

Det ovan sagda skall dock inte uppfattas som att Osslund färdigställt den stora oljemålningen på plats. Troligare är att han har målat den i sin ateljé i Stockholm efter tidigare förlagor i skilda versioner och material. När Osslund målade i det fria använde han helst små pannåer eller färdigskurna smörpapper som underlag. Smörpappret var lätt att bära, torkade snabbt och lät sig enkelt sammanfogas och/eller monteras på stadigare underlag i efterhand. De bästa och mest efterfrågade smörpappersmotiven omarbetade han senare till större versioner i olja. Solbelysta tallar, Nordingrå är med största sannolikhet ett exempel på det. (CEÖ)

Utställd
Den handskrivna etiketten med lydelsen ”41. Solbelysta tallar” samt noteringen ”Utställd i Uppsala” baktill på spännramen har inte kunnat härledas till en specifik utställning, men visar tydligt att målningen visats publikt tidigare.

Litteratur
Nils-Göran Hökby, Helmer Osslund, Åmells utställningskatalog nr 63 (opag.), Stockholm 2001, beskriven i text och avbildad på helsida i färg som kat nr 35;
Stefan Eurenius, Nordingråberg. Konst från Världsarvet Höga Kusten, Uppsala 2007, avbildad i färg, s 64.

Pris på begäran

Kontakta oss för mer information