Vårstämning, Sollefteå

Helmer Osslund

Helmer Osslund
1866–1938
Sverige

Vårstämning, Sollefteå (Utsikt från Trängnipan, Sollefteå)
Olja på smörpapper uppklistrat på papp-pannå, 45 x 92 cm, signerad Helmer Osslund. Utförd 1919.

Under större delen av 1910- och 20-talen bodde Helmer Osslund på skilda ställen längs Ångermanälven: Mellansel, Rösta, Granvåg, Skärvsta och Sundsvall. Att vara bosatt på en plats hindrade honom dock inte från att göra många och långa utflykter uppströms, nedströms och längs Ångermanälvens biflöden i sin ständiga jakt på nya synintryck att omvandla.

Motivet till denna målning är hämtat från höjderna ovanför Sollefteå, närmare bestämt från Trängnipan som reser sig över staden. Om den trakten skrev Dr. Erik Modin i Ett gammalt vykortsalbum på 1920-talet: ”Sollefteå med omgivningar utmärkes av en sällsynt fängslande ådalsnatur. (…) Norr om älven reser sig sålunda den rundtoppiga, nu bebyggda nipan "Petersborg" och i dess närhet "Trängnipan", båda med hänförande utsikter över dalgången. En annan är "Bruksnipan" med sin nästan årligen rasande topp vid östra utkanten av stadsområdet. Det är läget bland dessa tilldragande naturformationer som kommit Sollefteå att benämnas "nipornas stad".”

Här har Osslund avbildat vyn över Ångermanälven nedströms, förbi Hågestaön och Bruksholmen. Bruksnipan som Dr. Modin nämner skymtar i fonden och möjligen är det en del av bruksherrgården med tillhörande ekonomibyggnader som avtecknar sig som vita rektanglar uppe på höjden till höger i bilden. Troligtvis har Osslund tagit sig friheten att förenkla och försköna motivet en smula, så att en del av den bebyggelse som i verkligheten fanns längs älvbankarna reducerats bort. Vårstämning, Sollefteå, som enligt en etikett på pannåns baksida utförts 1919, kan också uppfattas som en vidareutveckling av en tidigare målning från omkring 1903, betitlad Utsikt från Trängnipan, Sollefteå. Osslund gjorde ofta på det sättet, att han upprepade sina mest lyckade målningar en eller flera gånger. I de fallen är det dock sällan fråga om rena kopior – snarare nya versioner i skilda material, storlek och uttrycksätt.

Målningen från 1903 (idag i Zornmuseets samlingar med inventarienr ZKO 215) visades på den stora Osslundutställningen i Nationalmuseum 1971. Även Vårstämning, Sollefteå har, av etiketter på målningens baksida att döma, ställts ut ett flertal gånger, bland annat i Tyskland. Etiketterna har inte kunnat identifieras och målningen tycks inte finnas avbildad i litteraturen om Osslund. Däremot har konstnärens tidigare assistent August Anian dokumenterat den i form av ett fotografi, monterat på papper som arkiverats i två exemplar, varav det ena donerats till Nationalmuseum, det andra till Sollefteå museum. Märk väl att Anian valt att återanvända den äldre titeln, Utsikt från Trängnipan, Sollefteå. (CEÖ)

Proveniens
Tandläkare Erik Hellström, Sollefteå;
Privat samling.

Utställd
Enligt bevarade etiketter a tergo har målningen varit utställd vid minst tre tillfällen, som kat nr 1, 25 resp. 78. Platser och årtal har dock inte kunnat identifieras.

Litteratur
Christian Færber (red), Konst i svenska hem, del II, Göteborg 1943, listad under samling 491, s 315, med titeln Vårstämning, utsikt från Trängnipan, Sollefteå.

Otryckta källor
August Anian, Bilder till mina år med Helmer Osslund, fotografisamling med handskrivna kommentarer i Sollefteå museums arkiv, avbildad i svartvitt på blad 311 med titeln Utsikt från Trängnipan, Sollefteå.

Pris på begäran

Kontakta oss för mer information