Utflykt

Ragnar Sandberg

Ragnar Sandberg
1902−1972
Sverige

Utflykt
Olja på duk, 64 x 72 cm, monogramsignerad R.S. Utförd 1933.

Ragnar Sandberg växte upp i Stenungssund när orten ännu var ett populärt sommarnöje för göteborgare. Föräldrarna drev en speceriaffär i samhället. Redan som litet barn intresserade han sig för både språk och teckning. Men länge tvekade Sandberg om han skulle ägna sig åt att skriva eller måla och det var först 1929, efter att ha återsett Ivan Ivarson på Stenungsön, som han bestämde sig för att fortsätta att utforska färgernas möjligheter. Just att studera färgernas språk, att nå kunskap om och vårda det, var av central betydelse för Sandberg. Under 1930-talets tidiga år utvecklades hans måleri snabbt. Han började nu använda sig av svårare, ofta disharmoniska, färgkombinationer och blandade också ut färgerna med vitt, för att åstadkomma en starkare ljusverkan i bilden.

Utflykt är utförd 1933, under den period när Sandberg arbetade med att försöka skapa ljusverkan i bilden med hjälp av olika färgblandningar. Målningarna från de här åren riktigt vibrerar av färg, ljus och lust. Motiven är ofta vardagliga, något han sett på sina promenader och som fångat hans intresse. På duken omtolkas synintrycken till ett närmast visionärt motiv. Senare under 1930-talet skulle svärtan komma att spela en allt större roll i hans måleri men här vibrerar ännu motivet av ljus och färg. Utflykt är tillkommen under konstnärens vistelse i Stenungssund sommaren 1933. Han gjorde då en serie bilder, där det gemensamma kan sägas vara de nordiska skugglösa sommarkvällarnas ljus. Samhället var vid den här tiden fortfarande en populär badort, först under 1940- och 1950-talen kom den att industrialiseras. Orten skiljs från Stenungsön av ett smalt sund. På Stenungsön byggdes det första varmbadhuset redan 1846 och i mitten av 1860-talet uppfördes ett nytt varmbadhus, i vars norra del den så kallade societetssalongen låg. Det är just detta badhus vi ser torna upp sig till vänster i bilden. Väggarna är vitmålade och kontrasterar till det svarta tjärpappstaket. Bakom skymtar en lilafärgad klippa.

Kvällshimlen är mycket ljus och färgar sundets vatten gult och rosa. En kvinna promenerar i den ljumma sommarkvällen. Hennes kropp har ett drömlikt uttryck, den ljusa klädedräkten löses nästan upp inför våra ögon. Vi anar mer än ser henne. Än mer drömlik är den stolsliknande form, som svagt framträder på vägen framför henne. I Ragnar Sandbergs konst uttrycker färgerna ofta ett sinnestillstånd eller minnet av ett speciellt ögonblick, snarare än att berätta om en viss miljö. I Utflykt blir detta mycket tydligt. Med hela kroppen kan vi förnimma känslan av en sommarkväll, där det speciella ljuset är det centrala och finns överallt. (MA)

Proveniens
Elsa Sandberg, Göteborg.

Utställd
Göteborgs konstmuseum, Ragnar Sandberg 1902-1972, 1973, upptagen som verk nr 7;
Liljevalchs konsthall, Stockholm, Skimrande västkust, 1986-87, kat nr 384, upptagen som verk nr 193.

Litteratur
Nils Ryndel, Ivan Ivarson, Ragnar Sandberg, Åke Göransson, Inge Schiöler, Lund 1984, avbildad på helsida i färg s 67 samt omnämnd s 66 och 69.

Pris på begäran

Kontakta oss för mer information