I Rimfrostens rike
Gustav Fjæstad m. fl.

5 december - 22 januari

För tredje året i rad arrangerar Åmells en vinterutställning, vars syfte är att lyfta fram hur nordiska konstnärer under olika tidsperioder skildrat den kalla årstidens särdrag och stämningar. I år ligger tonvikten på det rena vinterlandskapet, inbäddat i snö, is och frostig kyla.

 

I centrum för utställningen står Gustav Fjæstad – rimfrostens okrönte mästare. Få kunde som han fånga vinterns krispighet: spröda iskristaller som naturen samlat i vackra mönster på tunna isskorpor, glittrande rimfrost på kala trädstammar, doften av snö i luften. Samtidigt hade Fjæstad en sällsynt förmåga att mana fram suggestiva former och volymer i sina bildkompositioner. I hans vinterlandskap ligger snön i tunga drivor, dekorativt böljande i en jugendartad stil som känns typisk för sekelskiftet 1900 men som också blivit något av konstnärens speciella signum.

 

Vid sidan om Gustav Fjæstads dekorativa stämningsmåleri innehåller utställningen ett antal mycket fina vinterbilder skapade i en mer naturalistisk anda. Frits Thaulow var en sann friluftsmålare, som trots att han spenderade stora delar av sitt liv i Frankrike gärna återvände till hemlandet Norge under vinterhalvåret för att måla snölandskap. I utställningen finns tre exempel på hans konstnärskap. Djurmålarna Mosse Stoopendal och hans beundrade föregångare Bruno Liljefors var förstås också mycket noga med naturtrogenheten. De små domherrarna i sitt vitpudrade buskage och räven som lyssnar efter möjligt prassel under snötäcket är trovärdigt återgivna och till synes helt integrerade med sin omgivning.

 

Två konstnärer som är nära förknippade med specifika geografiska områden är Helmer Osslund och Roland Svensson. Osslunds djupa förankring i sin norrländska hembygd resulterade naturligtvis i ett flertal vinterbilder därifrån, och med hans känsliga färgseende fick de många gånger mycket spännande koloristiska effekter. Svensson å sin sida uppehöll sig helst i Stockholms skärgård. Han intresserade sig på riktigt för skärgårdsbornas tuffa vardag och själv levde och verkade han där året om. Medan otaliga andra konstnärer lockades att måla soligt somriga skärgårdsidyller med glittrande fjärdar och vita segel, sticker Roland Svensson ut med sina realistiska, men sagolikt vackra skildringar av Stockholmsarkipelagen i snörusk, dimma, is och soldis.

 

Varmt Välkommen! 

 
 

Utvalda verk