Roland Svensson, Stora Nassa , Gouache och pastellkrita, 25 x 39 cm, signerad och daterad ”St. Nassa. roland S. 53”.

Onlineutställning
Sommar i skärgården

Roland Svensson m. fl. t.o.m 9 augusti

 
 

Vid intresse av specifikt konstverk
kontakta oss gärna på info@amells.com

Åmells håller sommarstängt och öppnar åter den 9 augusti. Under sommaruppehållet kommer onlineutställningen Sommaren i Skärgården, Roland Svensson m.fl finnas tillgänglig på hemsidan. Med denna utställning vill Åmells lyfta fram hur svenska konstnärer tolkat och gestaltat Stockholms skärgård ur flera olika perspektiv: sommargästens, natursvärmarens och den inbitne skärkarlens. Här möter du några av våra mest kända skärgårdsmålare, såsom Roland Svensson, Axel Sjöberg och Artur Bianchini, vars kärnfulla och koloristiskt raffinerade måleri har sin utgångspunkt i långvariga vistelser på bland annat Möja, Långviksskär och Sandhamn. Hos dessa konstnärer står skärgårdsnaturen oftast i centrum, men de intresserade sig också för öarnas bofasta befolkning, deras vardagsmiljö och hårda arbetsliv. På så sätt blir deras konst även ett viktigt bidrag till vår förståelse för skärgården som en del av det svenska kulturlandskapet. 

 
 
 
 

Utvalda verk

Oskar Bergman, Skärgårdsbild − Långviksskär, Akvarell, 22,5 x 30 cm
signerad ”OSKAR BERGMAN. Långviksskär”.

O. Bergman (1879–1963)


Skärgårdsbild
Långviksskär

Stockholmsarkipelagen utgör en viktig del i Oskar Bergmans produktion och titlar som Från skärgården, Från Sandhamn och Från Ljusterö etcetera återkom från 1900-talets första decennium med jämna mellanrum bland de verk han ställde ut på huvudstadens gallerier. I akvarellen Skärgårdsbild – Långviksskär har Oskar Bergman funnit sitt motiv i den karga ytterskärgården sydost om Nämndö. Ön, som befolkades permanent först i början av 1800-talet, har sitt namn efter gården Långvik, vars ägare ursprungligen använde den för slåtter. 

Roland Svensson, Stora Nassa, Gouache och pastellkrita, 25 x 39 cm
signerad och daterad ”St. Nassa. roland S. 53”.

R. Svensson (1910–2003)


Stora Nassa

I denna fina stämningsbild har Roland Svensson fångat ett stycke av ögruppen Stora Nassa vilandes i ett varmt och gyllene kvällsljus. Himlen, som har färgats intensivt orange av den nedgående solen, är helt molnfri vid horisonten. Konstnären har återgivit den från en så låg utsiktspunkt att den endast skymtar som ett smalt band i målningens överkant. Nedanför horisonten ligger havsytan blank som en spegel. Den ständiga växlingen mellan hav och klippor av varierande former bildar ett dekorativt, naturligt mönster. 

Artur Bianchini Sommarvy från Sandhamn
Olja på duk, 42 x 67 cm, signerad Artur Bianchini.

A.Bianchini (1869–1955)


Sommarvy från Sandhamn

Artur Bianchinis motivkretsar finner vi främst i Stockholm och dess närmaste omgivningar. Skärgården, i synnerhet Sandhamn, utövade en särskild dragningskraft på honom. 1903 flyttade han till just Sandhamn, tillsammans med sin hustru Lisa. Fram till 1920-talet förekom Sandhamnsmotiv rikligt i Bianchinis produktion. Han önskade måla dem som ingen annan hade målat innan och han eftersträvade alltid fullständig korrekthet i återgivningarna. På Sandhamn fann han inspiration i det dagliga livet ute på ön med lotsbåtar och bärgningsfartyg, fyrar och strandmotiv.

Roland Svensson Sjöboden Olja på duk, 38 x 46 cm
signerad och daterad Roland. S. 32.

R.Svensson (1910–2003)


Sjöboden

Denna rofyllda och somriga skärgårdsskildring är en av Roland Svenssons allra tidigaste kända skärgårdsskildringar. Som huvudmotiv har han valt en röd liten sjöbod, troligtvis belägen på Möja. Boden är välbyggd, men trots det ser den tämligen utsatt ut där den balanserar längst ut på en klippudde, alldeles intill vattnet. Svensson hade en stor vänkrets och vid hans bortgång 2003 bildades en vänförening, som alltsedan starten årligen utgivit innehållsrika publikationer på teman som anknyter till Svenssons konstnärskap. Ett drygt decennium senare lyckades vänföreningen förverkliga drömmen om ett eget museum. Det inrymdes i en nyuppförd träbyggnad intill Ramsmora brygga på Möja.

 
 
 
 

Välkommen

Öppettider:

Vardag 10-18
Lördag 12-16 under utställning