Anders Zorn - I sorg


Lördag 6 februari kl.14.00 visas utställningen av Clara Dagh, intendent för fotografi. Visningen är kostnadsfri och utan föranmälan. Välkomna!

 

CALLAHAN DAWID SUGIMOTO
23 januari – 12 februari
Vernissage lördag 23 januari kl.12-16
Birger Jarlsgatan 14

Läs Dagens Nyheters recension av utställningen här

Svensk och internationell fotografi möts i en unik fotoutställning som utmanar fotografins gränser. För första gången tillsammans visas verk av den svenska fotopionjären Dawid, den inflytelserika amerikanska fotografen Harry Callahan och Hiroshi Sugimoto, mottagare av Hasselbladspriset.
Med starka personliga bildspråk utmanar de fotografiets konventioner, och deras bilder har haft en viktig roll i förnyelsen och utvecklingen av den fotografiska konsten.

Fotograferna öppnar genom sina bilder betraktarens ögon för ett nytt seende. De skänker små och ibland förbisedda detaljer en nyvunnen skönhet och värde. Samtidigt blir det ett introspektivt seende där blicken riktas inåt mot betraktarens tolkning av bilden.

Utställningen samlar verk ur Hiroshi Sugimotos serie Drive-Ins, Dawids serie Arbetsnamn Skulptur och ett unikt urval av Harry Callahans bilder.


Callahan frångick redan under 1950-talet den i samtiden dominerande narrativa realismen för att istället fokusera på fotografiets formella aspekter. De vardagliga motiven i hans bilder blir till en lek mellan realism och abstraktion där motivets estetiska uttryck lyfts fram.

I en liknande lek med abstraktion har objekten i Dawids serie Arbetsnamn Skulptur förlorat sin ursprungliga betydelse för att istället bli skulpturala objekt. Placerade i en sluten miljö och täckta med färg ändras perception och perspektiv och gränsen mellan fotografi, skulptur och måleri suddas ut.

I
Drive-Ins leder Sugimoto betraktarens blick och lyfter fokus från det förväntade till detaljer som tidigare varit osynliga. Med filmduken som enda ljuskälla har han exponerat negativet under hela filmen. Medan bioduken blir till ett bländande vitt fält leds betraktarens blick till den plötsligt synliga miljön runt skärmen. Samtidigt ger den vita skärmen istället plats för betraktarens egna reflektioner där Drive-In miljön blir en stark symbol för amerikansk kultur men även för tidsskeendet som är fångat i en enda frusen bild.

Galleriets öppettider under utställningsperioden:
Måndag-Fredag 10-18, lördag 12-16