Anders Zorn - I sorg

 

 

VÅRUTSTÄLLNING

-         Klassiskt och modernt nordiskt måleri och skulptur

Tid: 5 april – 2 maj 2014

Öppettider: Mån-fre 10.00-18.00, lör 12.00-16.00

 

Årets vårutställning på Åmells är på flera sätt inspirerad av den ljusa, härliga årstid vi har framför oss. Lagrade minnen av vårens särskilda ljud, dofter och färgintryck har delvis styrt vårt urval då vi komponerat utställningen och den tillhörande katalogen.

Bland guldkornen finns flera konstverk som verkligen har förmågan att framkalla känslan av att befinna sig mitt i ett vår- eller sommarlandskap. Genom Helmer Osslunds Solig vinterdag vid Indalsälven upplever vi hur isarna långsamt släpper sitt grepp om Norrlands älvar i vårbrytningen.

Bruno Liljefors Vildgäss på sankmark låter oss höra fraset från den frostnupna marken och känna doften av kylig vårluft och multnande fjolårsgräs i sin skildring av de mäktiga sädgässen som landar under sin årliga flytt. I Fritz Thaulows Flod genom byn anas vårens första fruktblom som skira, rosa moln i fonden medan återigen Liljefors, nu på japanskinspirerat vis, i sin Sparvhök jagande bofink kryper nära de prunkande körsbärskvistarna och serverar dem för betraktaren i naturlig storlek. Riktiga sommarkänslor får vi av Inge Schiölers aldrig sinande färgglädje då han skildrar sitt älskade Koster, liksom av Paul Fischers soldränkta motiv från Oslofjorden, Vid kusten.

De konsthistoriskt tyngsta verken i årets Vårutställning är dock inte specifikt knutna till årstiden.

De är tidlösa i ordets dubbla betydelse – storartade verk som står ut i sin egen rätt och som är mycket representativa för sina respektive upphovsmän. Anders Zorns Morakulla i vinterdräkt till exempel, är ett synnerligen fint verk ur konstnärens sena produktion, och Carl Larssons akvarell Den blivande divan – Brita är av absolut toppkvalitet. Carl Fredrik Hills Havsbris Luc-sur-Mer, vilken länge varit okänd utom för några få, kan få den mest kräsne konstkännare att bli knäsvag och Einar Forseths Mälardrottningen bokstavligen bländar med sin gyllene mosaik.

Vi vill dela denna livsbejakande konst med så många som möjligt så länge utställningen varar och hälsar er alla varmt och hjärtligt välkomna till oss!