Anders Zorn - I sorg


GRÄNSLÖSA LANDSKAP

1 – 21 oktober
Vernissage lördag 1 oktober kl.12-16

Birger Jarlsgatan 14

 

Höstens stora utställning Gränslösa landskap är en vandring genom konsthistorien och utforskar landskapet som motiv. Utställningen är en bred presentation och samlar både klassiskt och modernt måleri samt fotografi och samtidskonst.

Genom konsthistorien har landskapet avbildats på ständigt nya sätt och haft olika betydelser. Från att i det klassiska måleriet ha varit en symbol för Arkadien och den ideala platsen till att under det sena 1800-talet färgas av nationalromantiken och avbildas som en besjälad plats.

Under 1900-talet har den fria fantasin tillåtits få ett allt större utrymme i konsten, samtidigt som själva begreppet landskap börjat ifrågasättas. Vad är ett landskap egentligen och hur kan det definieras? Utställningens avdelning för modernt och samtida måleri anknyter till dessa stora frågor.

Även inom fotografiet har landskapet haft stor betydelse. I takt med att fotografiet utvecklades började landskapet avbildas på ett allt mer mångfacetterat sätt; både som en plats, en symbol eller som ett abstrakt mönster.

I utställningen visas verk av närmare 30 olika konstnärer. Bland dessa återfinns Pehr Hilleström, Helmer Osslund, Nils Kreuger, Marcus Larson, Carl Fredrik Hill, Agnes Cleve, Hans Hammarskiöld, Gunnar Smoliansky, Tuija Lindström och Peter Frie m.fl.


Galleriets öppettider under utställningsperioden:
mån-fre 10-18
lör 12-16