Anders Zorn - I sorg


Snart öppnar två nya utställningar på Åmells!

Bruno Liljefors &
Åke E:son Lindman - Naturalis
17 oktober- 6 november
 

Den 17 oktober presenterar Åmells ett spännande möte när klassiskt måleri och samtida fotografi visas parallellt i galleriet.
Förenade i naturen som motivval ställs Bruno Liljefors (1860-1939) målningar och Åke E:son Lindmans (f. 1953) fotografier ut samtidigt – i ett rum rent av sida vid sida.

Liljefors och E:son Lindman förenas både i det gemensamma intresset av att skildra naturen och i det gränsöverskridande arbetssättet. Medan Liljefors använde fotografier som förstudier till sina målningar närmar sig E:son Lindman måleriet i skapandet av sina fotografier.

Bruno Liljefors räknas som Sveriges främsta naturskildrare och var en av de konstnärer som tidigt såg möjligheterna i den nya fotografiska tekniken. Kameran var ett unikt hjälpmedel att fånga djurens flyktiga rörelser med och med hjälp av fotografierna han tog kunde Liljefors avbilda djuren realistiskt i sina målningar.

 

På omvänt sätt har Åke E:son Lindman i bildserien Naturalis närmat sig måleriet i sitt skapande. Bilderna har kommit till i mörkrummet där E:son Lindman likt en målare arbetat med ett stort antal kemiska vätskor och processer. För varje bild har nya kombinationer av vätskor och tekniker använts vilket innebär att alla bilder i serien är lika unika som en målning och existerar endast i ett exemplar.

 

I takt med att naturen blir alltmer av en bristvara upptäcks Bruno Liljefors’ konst idag av helt nya konstbetraktare, och med denna utställning vill Åmells påminna om hans ständiga aktualitet. Genom att visa hans verk sida vid sida med samtida fotografi vill vi även belysa det givande mötet mellan två konstarter.

Utställningarna samlar dryga 50 verk av Bruno Liljefors som omfattar måleri, teckning och skulptur från hela hans aktiva period samt 20-talet fotografier ur serien Naturalis av Åke E:son Lindman.