Bruno Liljefors, Rävar


Höstutställningen
12 november - 9 december 2016

Vernissage Lördag 12 november kl 12-16
Birger Jarlsgatan 14


 

Årets Höstutställning på Åmells är en konsthistorisk resa från rokokon till Olle Bærtlings ”öppna form”. Här samsas stilar, motiv och ämnesområden från 1700-tal till 1960-tal; från porträtt, landskap, genremåleri, stockholmsbilder och stilleben till modernistisk skulptur och nonfigurativt måleri.

 

Som vanligt innehåller utställningen några riktigt attraktiva verk som följaktligen också värderas mycket högt i ekonomiska termer. Till dem hör Bruno Liljefors Rävar, målad 1886 i den karaktäristiska stil som följde på konstnärens vistelse bland friluftsmålarna i Gréz-sur-Loing, och Gösta Sandels Torget i Kungälv, som inte bara är monumental i sitt uttryck, utan som också rent fysiskt är den största oljemålning konstnären någonsin utfört. Stor och färgstark är även Olle Bærtlings närmare två meter breda Oradalki från 1964. Målningen ingick tidigare i professor Teddy Brunius samling. Brunius var idé- och konsthistoriker och författare till bl a monografin Bærtling Mannen Verket.

 

Till de konsthistoriskt mest spännande verken i utställningen får vi även räkna Ernst Josephsons Signe och duvan. Den utfördes efter att konstnären drabbats av schizofreni och är ett tydligt exempel på hur han, under påverkan av sjukdomen, vävde samman element från flera olika historiska och litterära källor på ett högst personligt vis. Personlig, på gränsen till privat, kan man också uppfatta Bruno Liljefors dunkelt glimmande Vinternatt. Den utfördes 1895, ett år som kvantitativt sett var magert, men som kanske just därför frambringade några av de mest psykologiskt inkännande verken i konstnärens hela produktion.

 

Även 1700-talet får denna gång stort utrymme i Åmells Höstutställning. Till dyrgriparna hör Alexander Roslins porträtt av den franska adelsdamen Mlle Bourgevin de Linas, framställd som vestal. Som alltid briljerar konstnären med sitt stoffmåleri och sin tekniska skicklighet i alla detaljer. Men den som sätter innehåll och/eller kulturhistoria framför teknik kanske fascineras ännu mer av Emanuel Limnells fantasieggande akvarell Scen ur Italienaren med motiv som anspelar både på litterära källor och på frimureriets mystiska ritualer. Den kinesiska spegelmålningen med porträtt av Lovisa Ulrika är också ett konstobjekt som borde tilltala alla vänner av 1700-talets kultur. Spegelglasmålningar i gott skick är idag mycket sällsynta, och när de som i detta fall avbildar en kunglighet blir de extra intressanta. Det har inte kunnat fastställas att spegeln haft en direkt koppling till kungahuset, men den höga kvaliteten och charmerande utförandet gör den mycket begärlig oavsett proveniens.

 

Utöver de nämnda exemplen ingår i utställningen verk av bl a följande konstnärer:

Adolf Ulrik Wertmüller

Gustaf Lundberg

Elias Martin

Carl Larsson

Julius Kronberg

Nils Kreuger

Isaac Grünewald

Hilding Linnqvist

Ragnar Sandberg

 

Årets Höstutställning inkluderar även en avdelning för samtidskonst med verk av bl a Gittan Jönsson, Jens Fänge, Oskar Korsár och Linn Fernström.Utställningen visas 12 november - 9 december 2016
Galleriets öppettider under utställningsperioden:
mån-fre 10-18, lör 12-16