offentlig konst

 
 

Konst till fastighetsägare och förvaltare

Attraktiva hus och miljöer höjer värdet och ökar tillströmning. Konst till affärscentrum, Gallerior, trappuppgångar eller parkmiljö är ett bra sett att profilera verksamheten och göra miljön attraktivare. Att konst påverkar människor positivt och förhöjer miljöer är oomtvistat i dag. Konst i det offentliga rummet är oftast ombesörjt av Statens konstråd eller Stockholm konst när det handlar om statliga eller kommunala projekt. Men för den privata fastighetssektorn är det upp till byggherren om man vill inkludera konst eller inte. Att slippa låsa större kapital och kunna dra av kostnaden som rörelsekostnad kan då vara en bra lösning. Att hyra konst är ett möjligt alternativ för fastighetsägare och fastighetsförvaltare. Åmells har möjlighet att gå in i långsiktiga projekt med konst i världsklass till dessa miljöer. Kontakta oss så tar vi fram förslag.