Att hyra konst

Konsten blir en del av företagets identitet

Vid inredning av kontor är konsten den avgörande pusselbiten till en genomtänkt kontorsmiljö. Konsten blir pricken över i:et som förstärker intrycket och företagsidentiteten. Den skapar en kreativ och dynamisk miljö att arbeta i. 

Åmells har en omfattande konstsamling avsedd för uthyrning med skandinavisk konst från 1600-tal till samtidskonst och ett brett utbud av fotografi som lämpar sig väl i såväl mötesrum, korridorer och arbetsrum. Åmells Rent Your Art arbetar aktivt med konstsamlingen och kuraterar regelbundet konstutställningar som är anpassade för kontorsmiljöer. Under de senaste åren har intresset och efterfrågan ökat att blanda konstverk från flera tidsepoker. 

Att hyra konst av Åmells Rent Your Art är flexibelt och smidigt. Åmells ansvarar för hela uppdraget från konsultation till installation. Varje uppdrag är unikt och behandlas utifrån företagets förutsättningar och behov samt budget. I hyran ingår transport, installation samt försäkring. 

 
 

Några vanliga frågor

Hur går det till att hyra konst?

Du kontaktar Åmells Rent Your Art via rya@amells.com eller 08-611 41 93.

Vi bokar ett möte hos er som tar cirka en timme. På mötet visar ni vilka platser ni önskar placera konstverk på och vi mäter väggarna. Vi går också igenom omfattning, förväntningar samt budget för uppdraget. Därefter återkommer vi inom cirka sju till tio dagar med ett förslag på utvalda konstverk samt offert. 

 

vad kostar det och hur lång är
avtalsperioden?

Hyresnivån varierar beroende på vilka konstnärerna är och antal konstverk. Varje projekt är unikt. Ett riktmärke för hyresnivån är cirka 8 000 - 15 000 kronor per månad. Vid en lägre hyresnivå än 8 000 kronor per månad ligger omfattningen på ett eller ett fåtal konstverk. I hyran ingår transport, installation och försäkring. Avtalsperioden löper med ett år i taget. 

 

Varför välja Åmells Rent Your Art?

Hos oss kan företaget välja om ni vill hyra konstverk från olika tidsepoker. Många företag har valt att hyra endast samtidskonst men under de senaste åren har trenden vänt och att blanda konstverk från olika tidsepoker har blivit alltmer efterfrågat. 

Åmells Rent Your Art presenterar ett förslag på utvalda konstverk och vi anpassar oss alltid efter kundens önskemål och budget. 

Hur många konstverk kan hyras och kan de bytas ut?

Åmells Rent Your Art har fått förtroendet att hyra ut konstverk till kontorsmiljöer med flera våningsplan men vi står även till tjänst när det gäller att installera ett enda konstverk t. ex. i en reception. Konstverken står till företagets förfogande under hela hyresperioden. Det går även att byta ut konstverk under hyresperioden men majoriteten av företagen väljer att behålla konstverken eftersom dessa blir en del av företagets identitet. 

 

Installation av hyrda konstverk

Åmells Rent Your Art sköter transporten och installation på plats. Vi bokar en tid som passar företagets verksamhet. Tidsåtgången för installationen är beroende av hur många konstverk som ska placeras. Vanligtvis tar installation cirka fyra till åtta timmar. 

Värdet av konst

Flera undersökningar har visat att medarbetarnas trivsel till mycket stor del beror på kontorsmiljön. Några av slutsatserna är att en attraktiv arbetsmiljö kan främja nyrekrytering och höja välmåendet. Konsten skapar en företagsidentitet och kan vara inspirerande för medarbetarnas kreativitet. 

 
 

Välkommen

Öppettider:

Vardag 10-18
Lördag 12-16 under utställning