Kommande utställning

 JUBILEUMSUTSTÄLLNING ÅMELLS 100 ÅR 8 – 29 oktober 

 
 
 
 

Bildcollage: Gunnar Löberg, Alexander Roslin, Olle Olsson Hagalund, August, Strindberg, Ottmar Elliger, Linn Fernström.

JUBILEUMS
UTSTÄLLNING
ÅMELLS 100 ÅR

8 – 29 oktober

I år, 2022, är det exakt 100 år sedan Åmells startade sin verksamhet i Stockholm. Det gör vi genom att låta Höstutställningen anta formen av en fantasifull Jubileumsutställning, där kvalitetsspäckad seriositet blandas med respektlösa stilkrockar i syfte att visa på den kompetens, tradition, nyfikenhet och kunskapstörst som i decennier har byggt Åmells varumärke. Jubileumsutställningen Åmells 100 år är en exposé över vår hundraåriga historia där den övergripande gestaltningen kretsar kring tre epoker i Åmells verksamhetshistoria: antikhandeln, konsthandeln och galleriet. Föremålen har valts ut i syfta att illustrera de olika perioderna i Åmells historia och de typer av föremål som ingick och fortfarande ingår i verksamheten. Urvalet består av äldre måleri och konsthantverk parat med det sena 1800-talets mästare och modernistiska nydanare, men här ryms även fotografi, skulptur och samtida pionjärer i en lekfull utställningsform som tillåter en Hauptmöbel att samsas med måleri av såväl August Strindberg som Linn Fernström. Totalt har ett drygt fyrtiotal verk sammanförts för att tydliggöra de förändringar som Åmells har genomgått, samtidigt som de ger en fingervisning om de visioner som firman har för galleriet idag och för framtiden. Varmt välkomna till Jubileumsutällning Åmells 100 år!

 
 
 
 

Välkommen

Öppettider:

Vardag 10-18
Lördag 12-16 under utställning