Bruno Liljefors, Duvhök och orrar, olja på duk,
120 x 77 cm, signerad och daterad Bruno Liljefors -85.

Bruno Liljefors:
med pensel och bössa
16 september – 7 oktoberÖppettider vard. 10–18 lör. 12–16

 
 

Inom västerländskt djurmåleri är det få konstnärer som har lämnat så stort avtryck som Bruno Liljefors (1860–1939). Även med internationella mått räknas han som verkligt banbrytande inom sin genre, och trots att många senare naturmålare inspirerats av honom har hittills ingen på allvar lyckats utmana hans ställning.

Bruno Liljefors: med pensel och bössa ger en representativ överblick över Liljefors omfattande produktion, från ungdomsårens trevande framgångar till den mogne konstnärens mästerliga sammanfattningar av sin natursyn. De enskilda verken föreställer såväl vilda som tama djur, avbildade i skogs- slätt, ängs- och våtmarker, skärgård och kustlandskap. Flera målningar skildrar också det speciella förhållandet mellan människa och hund i jaktrelaterade situationer. Bruno Liljefors var själv en hängiven jägare, och jakten som fenomen fascinerade honom på flera plan. 

Merparten av de utställda verken är utförda i olja eller akvarell, men även teckningar, oljestudier och skulptur ingår i urvalet. Merparten har också nyligen visats på konstmuseet Jamtli i Östersund. Liksom curatorerna på Jamtli vill vi med denna utställning påminna om att Bruno Liljefors konst aldrig kan förlora sin relevans. I en värld där orörd natur blir alltmer av en bristvara väcker hans motiv en längtan inom oss. Välkommen att dela den känslan!

 
 
 
 

Utvalda verk

Räv och skator, olja på duk, 41 x 56,5 cm,
signerad och daterad Bruno Liljefors -85.

Räv och skator

I Räv och skator har Bruno Liljefors kombinerat de två djurarterna i en synnerligen välkomponerad och elegant utförd målning. Vid tiden för dess tillkomst var konstnären relativt nyligen hemkommen från sin första Frankrikevistelse och han var fortfarande påverkad av den konst han mött där. Framför allt märks det att han tagit starka intryck av de japanska träsnittens bilduppbyggnad, med närgångna perspektiv, djärva bildbeskärningar och tydligt utmejslade detaljer. Men Liljefors sätt att förena dessa kompositionella idéer med en illusorisk teknik och ett hyperkänsligt öga för djurens egenart är unikt i konsthistorien.

Havsörnar med guding olja på duk, 201 x 275 cm,
signerad och daterad Bruno Liljefors 1914.

Havsörnar
med guding

I Havsörnar med guding återger Liljefors ett havsörnspar som häckar på en kal klipphäll i ett kargt skärgårdslandskap. Man kan anta att paret byggt ett rede någonstans i klippskrevan bakom dem, men detta döljs i så fall väl bakom deras bastanta kroppar, vilka har exakt samma färgnyans som själva urberget. Den ena örnen har just anlänt med ett nyfångat byte – en guding – och spejar vaksamt omkring sig. Den andra närmar sig försiktigt med hukande hållning och utbredda vingar. Kanske måste den vänta tills en eller flera hungriga örnungar mättats innan även den får ta del av den fällda ejdern. 

Gräsänder i vassen, olja på duk, 70 x 100 cm,
signerad och daterad Bruno Liljefors 1910.

Gräsänder
i vassen

I den aktuella målningen Gräsänder i vassen skildras fåglarna inte simmandes, utan lyftandes ur deras skyddande omgivning. Även sådana scener förekommer upprepade gånger i Liljefors repertoar från 1910-talet, men ofta handlar det då om situationer då de vackra, grön- och blåskimrande fåglarna brådstörtat lyfter från sina gömställen, skrämda av ett gevärsskott, ett hundskall eller ljudet av en jagande rovfågel. Till skillnad från sådana jaktrelaterade andmotiv, där konstnären förstärker hastigheten i fåglarnas skrämda flykt genom att betona deras snabba vingrörelser, känns Gräsänder i vassen påtagligt fridfull. Här är det inget hot som får änderna att lyfta – de är helt enkelt redo att förflytta sig när skymningen börjar falla över det vildas rike. 

Stövare och räv i vinterlandskap, olja på duk,
147 x 202 cm, signerad och daterad
Bruno Liljefors. Upsala 1892.

Stövare och räv i vinterlandskap

Rävar förekom tidigt i Liljefors verk, både som byte och som rovdjur. Den första målning han ställde ut offentligt föreställde just en räv. Även hunden – i synnerhet hundraser med utpräglad jaktinstinkt – intar en särställning i Liljefors motivvärld. De hundar som avbildas i denna målning är av typen stövare. De hette Pang och Stella och ägdes av greve Adolf Patrik Hamilton, som 1889 instiftade Svenska Kennelklubben och som blev dess förste ordförande; en roll som han innehade fram till sin död. För att hedra honom beslöt Svenska Stövarklubben 1921 att uppkalla den specifika stövarras som Pang och Stella tillhörde för Hamiltonstövare. I Stövare och räv i vinterlandskap ser vi Pang och Stella inbegripna i ett fascinerande jaktdrama. Liljefors har fångat ögonblicket då hundarna, uppeggade av vittringen på rävens fräna doft, precis hunnit ikapp bytet, som i detta läge är chanslöst. Liljefors går in för att skildra farten, intensiteten och dramatiken i skeendet och bemödar sig om att trovärdigt tolka och återge djurens rörelser. 

Älgfamilj, laverad tuschteckning med täckvitt, 47
x 32,5 cm, signerad och daterad Bruno Liljefors -90

Älgfamilj

När Bruno Liljefors 1890 utförde den aktuella laveringen var har sedan en tid tillbaka i sina uppländska hemtrakter, närmare bestämt i Qvarnbo utanför Uppsala. Här har Liljefors fått syn på en älgtjur som är på väg att lösgöra sig ur den snåriga tallskogen för att leda sin lilla familj över öppnare terräng. Tjuren är avbildad i sidled. Han spanar försiktigt ut över markerna för att avgöra om de är säkra. Älgkon och hennes kalv är däremot framställda snett framifrån, som om de vore på väg rakt mot konstnären. De tycks dock ha fått vittring på honom, och stannar därför upp mitt i klivet. Kon står avvaktande med blicken stadigt riktad rakt fram, medan den lilla kalven nyfiket lyfter upp nosen och vädrar i luften. Det är en bedårande scen, ett fruset ögonblick som Liljefors troligtvis fångat med sin nyinköpta kamera, för att senare omvandla till konstverk i skilda material.

 

Katt i sommarlandskap, olja på pannå, 32 x 39,5 cm,
signerad och daterad Bruno Liljefors -31.

Katt i
sommarlandskap

Bruno Liljefors hade sedan barnsben en enastående förmåga att umgås med djur och en fenomenal skicklighet att få det vildaste och skyggaste djuret tamt. I Qvarnbo utanför Uppsala, där Liljefors slog sig ner efter hemkomsten från sin första vistelse i Frankrike 1884, byggde han ett särskilt hus åt sina vänner från djurriket. Där bodde rävar, grävlingar, harar, ekorrar, vesslor samt örn, uv, hök, tjäder och orre. Men hans allra bästa fyrfota vän på den tiden var skogskatten Jeppe, som kunde springa flera kilometer för att hälsa konstnären välkommen hem om kvällarna. Katten Jeppe har fått agera modell i ett stort antal teckningar och målningar av Liljefors. Ännu så sent som 1935, flera decennier efter att katten gått bort, fortsatte konstnären att hålla hans minne levande i sina dukar. Katt i sommarlandskap, som också är ett av Liljefors sena arbeten från 1930-talet, är ytterligare ett rörande exempel. 

 
 
 
 

Välkommen

Öppettider:

Vardag 10-18
Lördag 12-16 under utställning