Carl Larsson I snön Akvarell, gouache och blyerts på papper som monterats på duk, 65 x 100 cm
signerad C.L. (inom cirkel) och daterad 1910.

Vita vidder
Vinterlandskap i konsten
11 december – 15 januariÖppet vard 10-18 lör 12-16

 
 

I årets vinterutställning lyfter Åmells fram den nordiska vinterns skiftande skeden och rika variation i konsten. Tidigvinter, midvinter, högvinter, vårvinter, senvinter: kärt barn har många namn, och nog är vintern alla kär på ett eller annat vis. Vintern är konstrasternas årstid, en på samma gång mörk och ljus säsong. För konstnärer i allmänhet och landskapsmålare i synnerhet medför vintern både en utmaning och en fascination, och i utställningen skildras vinterns många ansikten i såväl skärgårdsmiljöer och skogspartier som i sjöar, stadsmotiv och norrländska panoraman. Forna tiders snörika vintrar är måhända förbi (sägs det), men i konsten består de vita vidderna ännu i landskapen. Boreal kallas den del av den tempererade zonen på norra halvklotet där Skandinavien är beläget. Boreas var i grekisk mytologi den kalla nordanvindens gud och bringare av vintern. I utställningen syns de svala kårarnas verkningar lika tydligt i Roland Svenssons och Axel Sjöbergs intagande målningar av skärgården i olika stadier av vinterskrud som i Helmer Osslunds högstämt kylslagna norrländska scenerier och Gustaf Fjæstads frostskimrande vattenspeglar. Inte minst märks kung Bores framfart även i Carl Larssons stilfulla akvarell där den tjocka snöns dämpande effekt försänker byn i en fridfull stillhet. Vid sidan om dessa innehåller utställningen ett exempel ur Frits Thaulows konstnärskap med ett vintermotiv badande i månljus från hemlandet Norge och djurmålarna Mosse Stoopendal och Thure Wallners återgivningar av vintertillvaron i djurriket. Huvudstadens kajer i snödräkt representeras av varsin målning av Prins Eugen respektive Nils Kreuger. I utställningen har konstnärerna skildrat ögonblicken då isen lägger sig i vikarna, när snön fläckvis drar sig undan på ängarna och där våren tycks ta sina allra första stapplande steg i takt med att kvällarna blir ljusare. 

 
 
 
 

Utvalda verk

Carl Larsson I snön Akvarell, gouache och blyerts på papper som monterats på duk, 65 x 100 cm, signerad C.L. (inom cirkel) och daterad 1910.

Carl
Larsson
(1853-1919)


I snön

I denna frostskimrande vinterscen har Carl Larsson avbildat två systrar från Sundborn som står hand i hand på en snötäckt äng i byns utkant. Flickorna var döttrar till en av byns lokala snickare och var säkert redan väl bekanta med konstnären. Motivet är hämtat från Sundborns by och de röda husen som syns längst upp till vänster i bilden utgör delar av gårdsbebyggelsen kring konstnärens eget hem Lilla Hyttnäs. Framför husen flyter Sundbornsån, som ser ut att just vara på väg att frysa till.

Bruno Liljefors Orrar i snöigt buskage Olja på duk, 70 x 105 cm, signerad och daterad Bruno Liljefors -92.

BRUNO
LILJEFORS
(1860–1939)


ORRAR I SNÖIGT BUSKAGE

Bruno Liljefors vistades i naturen i alla väder och han skildrade den vid alla årstider. Vintern ställde förstås särskilda krav på hans uthållighet, eftersom fingrarna stelnade snabbt medan oljefärgen torkade långsamt i fukt och kyla, men det hindrade honom inte från att åtminstone teckna förlagorna till sina målningar i det fria. I denna målning, Orrar i snöigt buskage, ser vi en hona och två hanar som balanserar på tunna grenar i ett tätt buskage, eller möjligen ett mindre träd. Konstnären har placerat dem långt fram i bildplanet, och den rosaskimrande omgivningen fyller målningen från kant till kant. 

Helmer Osslund Sonfjället med Duvknätten Olja på duk uppklistrad på pannå, 48,5 x 74 cm. Signerad HELM. OSSLUND. Utförd 1904-05.

Helmer
Osslund
(1866-1938)


Sonfjället med Duvknätten

Sonfjället (tidigare även stavat Sånfjället) är ett fjällmassiv i Härjedalen. Så tidigt som 1909 blev fjället klassat som nationalpark, vilket gör området till en av de äldsta nationalparkerna i Europa. Under 1900-talets första år reste Osslund vid ett flertal tillfällen i dessa trakter. Sonfjället existerade sålunda i Osslunds medvetande långt innan fjällturisterna hittade dit. Från år 1903 finns till exempel en målning med exakt samma titel som den aktuella, men som nu ingår i Göteborgs konstmuseums samlingar (GKM 2347).

 

Gustav Fjæstad Förvinter (Duved Jämtland) Olja på duk, 119 x 147 cm
Signerad och daterad G. Fjæstad 1914-17.

GUSTAV
FJÆSTAD
(1868−1948)


Förvinter (Duved Jämtland)

Gustav Fjæstads dragning till landskapsmåleriet hängde samman med ett stort intresse för natur och friluftsliv. Vinter och kyla avskräckte honom inte på något sätt från att vistas utomhus. I sin ungdom var han en firad skridskoåkare och hans fascination för snö, iskristaller och rimfrost kom att bestå genom hela hans liv och konstnärsgärning. Liksom sina samtida kollegor inom Konstnärsförbundet var Gustav Fjæstad angelägen om att måla ”sant”. Därför gjorde han noggranna naturstudier, såväl med ögat som med kamerans hjälp. Många gånger utgick han från flera olika fotografier och ställde samman detaljer från dem till en helhet, som återgav den eviga, upplyfta tyngdlöshet som han personligen upplevt i besjälade ögonblick ute i naturen.

Prins Eugen Stockholms hamn från Waldemarsudde Olja på papp-pannå, 35 x 46 cm, signerad och daterad Eugen 1931 A tergo med påskrift:
”Stockholms hamn från W.udden. Eugen 1931”

Prins Eugen
(1865–1947)


Stockholms hamn från
Waldemarsudde

I Stockholms hamn från Waldemarsudde framträder Eugens fascination för båtmotiv från en annan sida. Här har han målat ett antal motordrivna lastfartyg som ligger förtöjda längs Stadsgårdskajen en kylig vinterdag. I motsats till de många ångbåtsmotiv som prinsen vid tiden kring sekelskiftet 1900 återgav i kvällsljus, så har han i denna senare målning fångat sitt motiv sent på eftermiddagen. Luften är råkall och den svaga vintersolen efterlämnar blott ett lätt gulrosa skimmer på himlen. Trots den omisskännliga kylan och fukten förmår prinsen att förmedla en stämningsfull skönhet hos denna gråmulna vinterdag i hamnstaden Stockholm. 

Carl Milles Skridskoprinsessan Brunpatinerad brons
33 x 21 cm signerad och daterad
Carl Milles 1954. På sockeln gjutarmärkt
signerad och stämplad
H. Bergman Fud. 12/12.

Carl Milles
(1865–1947)


Skridskoprinsessan

Skridskoprinsessan är ett fint exempel på den strävan mot tyngdlöshet som präglade Carl Milles konst vid slutet av 1940 talet Den späda lilla flickvarelsen i sin korta skridskodräkt bokstavligen svävar fram över isen. Hon balanserar på högra tåspetsen, men lodlinjen i hennes kropp går rakt under hennes knä På det sättet får skulpturen stadga, trots att dess tydligt diagonala form tycks vilja accentuera riktningen på flickans rörelser och den fart med vilken hon skrinnar.

 
 

Välkommen

Öppettider:

Vardag 10-18
Lördag 12-16 under utställning