Helmer Osslund, Torne träsk om våren, olja på duk,
37 x 70 cm, signerad Helmer Osslund.

Helmer Osslund
Norrlandstoner
18 mars – 6 aprilÖppet vard 10–18 lör 12–16

 
 

I utställningen Norrlandstoner presenteras Helmer Osslunds skildringar av det norrländska landskapet i högstämda kompositioner som återger naturens nyanser och schatteringar i symfonier av färg. Med ett expressivt måleri som ter sig unikt i svensk konsthistoria lade Osslund gradvis Norrland under sig, från Gästrikland i söder till Lappland i norr. Han upptäckte skönheten och skiftningarna i de väldiga landskap han fann, där hans pensel fångade flammande skogar, molndramat i skyn och vattnets återglans i älvarna. Influenser från Paul Gauguin och andra kontinentala erfarenheter tillsammans med en natursyn som var smått poetisk alstrade högst personliga berättelser från stumma, oftast folktomma men genomgående uttrycksfulla vidder. Kännetecknande för Osslunds färglysande och intensivt stämningsmättade landskap var en dekorativ ytmässighet och syntetiserande färgbehandling. Utställningen sammanför ett trettiotal målningar som sett till såväl kronologi som motiv, årstider som geografiska platser, format och utförande omfångsrikt redogör för Helmer Osslunds konstnärskap.

 
 
 
 

Utvalda verk

Afton vid Indalsälven, olja på duk uppklistrad
på pannå, 38,5 x 34 cm, signerad OSSLUND.

Afton vid
Indalsälven

Den mättade stämningen och den starkt syntetiserade formen på såväl granarna i förgrunden som bergsryggen i fonden talar alla det svenska sekelskiftets tydliga språk. Även Osslunds karaktäristiska sätt att utnyttja komplementfärgernas verkningskraft då han ställer de djupblå bergen mot en flammande orangegul himmel skvallrar om att målningen är utförd vid seklets början. På den tiden vurmade många konstnärer för den nordiska sommarnatten, då himlen aldrig blir helt mörk och det kvardröjande kvällsljuset speglar sig som en trolsk, skimrande hinna över sjöar och vattendrag. Detta fenomen har även Osslund tagit fasta på, då han har lagt breda stråk av gulvit färg över vattenytan, så att älven upplevs som ett gyllene band som slingrar sig fram mellan bergen.

Sen höstdag vid Torneträsk, olja på smörpapper uppfordrat på papp-pannå,
29 x 46,5 cm, signerad Helmer OSSLVND.

Sen höstdag
vid Torneträsk

Bland de lappländska motiven kom Torneträsk att tillhöra Osslunds favoriter. I en stor mängd målningar från olika årstider och på olika underlag förevigade han vyn med det stilla vattnet och den genom årtusenden mjukt avslipade fjällkedjan i fonden. Typiskt för dessa kompositioner är att han placerat en eller ett par slingrande fjällbjörkar i förgrunden, vilket bidrar till att förstärka bilddjupet samtidigt som trädens grenverk ger motivet en elegant inramning. I tidiga verk framställdes träden vanligtvis i ett mjukt och sirligt, påtagligt dekorativt manér, medan de i senare versioner från 1920-talet och framåt också kunde avbildas mer summariskt.

Suorva, gouache på smörpapper monterat
på papp-pannå, 36 x 54 cm, signerad OSSLUND.

Suorva

Osslund skulle senare flera gånger återkomma till trakterna kring Suorva och Stora Sjöfallet och ända in på 1930-talet målade han motiv därifrån i flera mer eller mindre snarlika versioner. I vår Suorva samspelar den gråmulna höstdagen perfekt med landskapets litet råa karaktär. Osslund har målat sjöns lugna vattenyta helt utan speglingar och låtit den låga, mörka fjällkedjan bilda en sober inramning till vattnet och till vegetationens kontrasterande färgrikedom. Han återger landskapets stora linjer och ger det på så sätt en både förtätad och förenklad – på konstvetarspråk syntetistisk – form.

Norrländskt älvlandskap, olja på duk,
37 x 54 cm, signerad OSSLVND.

Norrländskt
älvlandskap

Den aktuella målningen Norrländskt älvlandskap återger troligtvis en sträcka längs någon av nämnda dalgångar. Här saknas Ångermanälvens karaktäristiska nipor, som med sina branta, ljusa sandbankar kantar strömfåran. Istället är det ett mjukt böljande landskap som bäddar in det långsamt framflytande vattnet och leder det fram mellan låga, trädbevuxna åsryggar. Osslund har bemödat sig om att fånga landskapets allvar och mystik, då han med penselns och den glansiga oljefärgens hjälp suggererar fram en känsla av vemod och längtan, som känns mycket typisk för den svenska sekelskiftesromantiken.

Höstlig symfoni, Ramsele,
olja på duk monterad på papp-pannå
46 x 72 cm, signerad Helmer Osslund.

Höstlig symfoni, Ramsele

Under 1910-talets första hälft besökte Helmer Osslund vid flera tillfällen Ramsele vid Faxälven. Vistelserna där resulterade i några stämningsfulla oljemålningar, där samma utsikt återkommer: en tvär älvkrök med branta älvbankar och några små hus spridda på ömse sidor om vattnet. I de målningarna är vegetationen så noga utmålad att man kan urskilja enskilda löv, och på typiskt Osslundmanér bildar några träd i förgrunden en perspektivskapande inramning åt motivet. I Höstlig symfoni, Ramsele, som sannolikt är utförd långt senare, möter vi återigen samma vy, men målad med ett annat temperament. Här har Osslund låtit landskapet anta en helt annan form, i det att han utesluter den tidigare så minutiösa detaljåtergivningen och istället sammanfattar sina synintryck till en helgjuten, vilsam helhet.

Skymning över sjön, olja på smörpapper lagt på duk,
22,5 x 33 cm, signerad Helmer Osslund.

Skymning över sjön

I Skymning över sjön skildrar Osslund utsikten över en sjö, där det svaga ljuset får den himmelsblåa vattnet att te sig lysande mot den omgivande terrängen av gröna och bruna nyanser. Trots det förhållandevis anspråkslösa formatet är det en gedigen utblick som intas i kompositionen och den mulna skyn får skuggorna att sväva. Det är egentligen endast björkarna som har fått ett någorlunda detaljerat utförande. Bortom dem har Osslund, sin vana trogen, stöpt landskapet i de planmässiga ytorna som på sitt lika ändamålsenliga som verkningsfulla sätt bringar kompositionen i jämvikt. Färgglädjen är stor men behärskad: vikten ligger vid ett fångande av det omedelbara intrycket och helheten av vyn med ett förhållande till färgen och formen som är så utmärkande för Osslunds sinnesutvidgande landskapsskildringar.

 
 
 
 

Välkommen

Öppettider:

Vardag 10-18
Lördag 12-16 under utställning