Djurgården 1985 Gelatinsilverfotografi, 25,2 x 37,5 cm, daterad 1985 a tergo

UTBLICK UR KONSTNÄRLIGT PERSPEKTIV
Rolf Wertheimer
27 november – 10 decemberGalleriet är öppet vard 10-18 lör 12-16

 
 

Utställningen Utblick ur konstnärligt perspektiv presenterar Rolf Wertheimers fotografier av det myllrande folklivet i Kungsträdgården, det vibrerande 1960-talet på Moderna Museet och publikens möte med den avant-gardistiska konsten, till ungdomsgängen på Kungsgatan och invigningen av det moderna Hötorgscity, samt en serie av Wertheimers abstrakta målningar från tidigt 1950-tal och framåt. Wertheimer hör till de stora stockholmsskildrarna inom svenskt fotografi. Wertheimer examinerades från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1956. Samma år upptäckte han Henri Cartier-Bressons bok Images à la Sauvette, i den inspirerades Wertheimer av fotografierna från gatulivet i Paris. Allt sedan 1950-talet har han med en skarp blick fångat tidsandan och dokumenterat staden och dess invånare. I sina bilder vill han fånga ögonblicken precis som de är, utan att människor påverkas av fotografens närvaro. Därför har han alltid strävat efter att hålla sin roll som fotograf dold. Rolf Wertheimer intar en särställning med sin rika bildskatt som utgör ett unikt porträtt av den svenska huvudstaden.

 
 

Utvalda verk

Kungsgatan 1962 Gelatinsilverfotografi, 21 x 32 cm, signerad och daterad 1962

Rolf
Wertheimer
(Född 1930)


Kungsgatan 1962

Gustav Adolfs torg studentrevolten, operan skulle
ockuperas
Pigmentutskrift, 32 x 21,5 cm
Signerad och daterad R. Wertheimer 1968

Rolf
Wertheimer
(Född 1930)


Gustav Adolfs torg
studentrevolten, operan skulle ockuperas

Djurgården 1985 Gelatinsilverfotografi, 25,2 x 37,5 cm, daterad 1985

Rolf
Wertheimer
(Född 1930)


Djurgården 1985

Hyllning till musiken Olja på duk, 95,5 x 117,5 cm
signerad Rolf Wertheimer 1987 á tergo

Rolf
Wertheimer
(Född 1930)


Hyllning till musiken

Komposition 1 Olja på duk, 136 x 100 cm
signerad Rolf Wertheimer 1993 a tergo

Rolf
Wertheimer
(Född 1930)


Komposition 1

 
 

Intervju med
Rolf Wertheimer

 
 

Välkommen

Öppettider:

Vardag 10-18
Lördag 12-16 under utställning