Carl Wilhelmson, Gosse i skärmmössa, olja på duk, 56 x 47,5 cm.

Västkustmålarna
från Carl Wilhemson
till Inge Schiöler
26 november - 10 decemberÖppet vard 10-18 lör 12-16

 
 

Västkustmålarna: från Carl Wilhelmson till Inge Schiöler är sist ut bland Åmells temasatsningar under Jubileumsåret 2022, då vi firar att det är 100 år sedan vi etablerades i Stockholm. Utställningen knyter an till årets tidigare sammanföranden på så sätt att innehållet är koncentrerat till motiv och konstnärskap som inte ingick i någon av Jubileumsårets tidigare presentationer, och här finns gemensamma nämnare mellan samtliga konstnärer som är representerade den här gången.

 

Utställningen tar avstamp i Carl Wilhelmson som genom sitt konstnärskap kom att såväl direkt som indirekt få stor betydelse för mycket av det måleri som utövades i Bohuslän långt in på 1900-talet. Från Wilhelmson går en osynlig röd tråd genom hela utställningen. Ibland är den fullt märkbar och ibland mer otydlig, men den finns onekligen där. Tittar man noga kan man ana ett eko från Wilhelmson såväl i Anna Gardell Ericsons spröda akvareller som i Carl Kylbergs kraftfullt färgsprakande mentala landskap. Tråden har dessutom utlöpare i alla riktningar hos bland andra Ragnar Sandberg, Ivan Ivarson och Johan Ericson. Även i de fall där man helt kan bortse från ett direkt inflytande från Wilhelmson blir det uppenbart att han redan i sin samtid så starkt förknippades med motiv från Bohuslän att alla andra konstnärer på något sätt måste förhålla sig till det.

 

Av samtliga konstnärer som utställningen behandlar, är nog Inge Schiöler den som allra bäst förtjänar epitetet västkustmålare. I sina färgsymfonier skildrade han nästintill uteslutande kusten och skärgården utanför sin födelseort Strömstad, i synnerhet Kosteröarna. Varmt välkomna att möta Bohusläns förtrollande vackra och omväxlande natur i den nya stora och genomarbetade utställningen Västkustmålarna: från Carl Wilhelmson till Inge Schiöler.

 
 
 
 

Utvalda verk

Carl Wilhelmson, Afton, olja på duk monterad på pannå, 41,5 x 29,5 cm, signerad C. Wilhelmson. Utförd 1896.

Carl
Wilhelmson
(1866–1928)


Afton

I denna finstämda, ljusskimrande målning sitter en pojke i 10-12-årsåldern uppflugen på en stock i vattenbrynet och blickar ut över ett mindre kustsamhälle på andra sidan viken. Pojken vänder ryggen mot betraktaren och döljer därmed sitt ansikte, men hans kroppsspråk med den lätt kutiga hållningen är typisk för pojkar i den åldern. Carl Wilhelmson, som var en mästare på att fånga det karaktäristiska hos barn, har placerat honom i målningens förgrund, nära själva bildplanet. På så sätt uppstår ett perspektiviskt djup i bilden som känns fullkomligt naturligt. Även posen som pojken intar förefaller så naturlig, som vore det för honom det självklaraste i världen att sitta modell för en professionell konstnär.

Ivan Ivarson, Röd julle, Stenungsön, olja på duk, 96 x 108 cm. Signerad I. Ivarson.

Ivan
Ivarson
(1900–1939)


Röd julle, Stenungsön

Ivan Ivarson ingick i den grupp som idag kallas Göteborgskoloristerna och brukar beskrivas som en utpräglad färgromantiker. Motivet med en liten Bohusjulle som långsamt glider fram längs Västkusten återkommer i flera versioner och format i Ivan Ivarsons produktion vid tiden omkring 1930. Till sommarstugan på Stenungsön hörde ett badhus, som låg på en klippa längst ute på en udde mot havet. Därifrån hade han fri utsikt över det smala sundet och det var också där han först lade märke till de rödbarkade seglen och tjärade skroven på fiskebåtarna som passerade förbi. I en snarlik målning kallad Julle med röda segel glider farkosten fram längs kusten med god fart, seglad av en ensam gestalt med en flammande aftonhimmel som fond. Röd julle, Stenungsön visar motivet ur ett annat stämningsläge.

Ragnar Sandberg, Stensättare, olja på duk, 31 x 61 cm, signerad med initialer R.S.

Ragnar
Sandberg
(1902−1972)


Stensättare

Typisk för Ragnar Sandbergs Göteborgsbilder från senare delen av 1930-talet är den jämna gråtonen i bakgrunden, vilken konstnären sedan lättar upp respektive tynger ned genom att låta enskilda detaljer i bilden framträda växelvis i såväl ljusa, lysande färger som i mörkaste sotsvart. I målningen Stensättare är såväl svärtan som gråskalan påtaglig, men framför allt slås man som betraktare av Sandbergs lika omisskännliga som fantastiska förmåga att lyfta fram färgens bästa egenskaper. Det är inte för intet som Sandberg räknas som en av Sveriges främsta kolorister genom tiderna. Miljön är med största sannolikt hämtad från Lilla Bommen, som var ett av konstnärens favoriserade hamnkvarter i staden. Trots målningens grå grundton är stämningen glad, ja nästan festlig, i denna härliga vardagsskildring från 1930-talets Göteborg. Till detta bidrar förstås den underbara blå färgen, men också den svenska flaggan, som vajar så muntert i fartygets akter.

Carl Kylberg, Aftonens ljus och mörker, olja på duk, 87 x 99 cm, signerad Kylberg.
Utförd omkring år 1935.

Carl
Kylberg
(1878–1952)


Aftonens ljus och mörker

Påverkad av indiska vishetslärare sökte Kylberg i sitt måleri finna visuella uttryck för en transcendent verklighet. Både den summariska formen och de brett pålagda, intensiva färgerna i blått och rött som fördelar ljuset över ytan i Aftonens ljus och mörker bidrar till att skapa ett intryck av enhet och oändlighet. I Aftonens ljus och mörker förenas två av Kylbergs centrala motivkretsar: solnedgången och färden. Han betraktades ofta som en romantiker, mystiker eller visionär där ledande teman var resa, vandring, träd och väg. Möjligen hade det sin förklaring i att Kylberg som ung tillbringat en sommar som skeppspojke. Denna första intensiva upplevelse av hav och fartyg blev bestående; tjusningen som havet och skeppen gav honom släppte honom aldrig. För Kylberg var helheten viktigare än detaljerna och man får en känsla av att tiden står blickstilla mellan ljus och mörker, där båten färdas på hoppets och fridens hav.

Inge Schiöler, Sjöbodar och båtar, Nordkoster , olja på duk, 56 x 65 cm, signerad INGE SCHIÖLER.

Inge
Schiöler
(1908–1971)


Sjöbodar och båtar, Nordkoster

Redan så tidigt som på 1920-talet förekom motiv med båtar i Inge Schiölers produktion. En sådan målning är Båtvrak från 1927. Senare skulle farkoster, byggnader och övriga spår av mänsklig närvaro bli allt sällsyntare i hans bilder. I stället koncentrerade han sig mer och mer på havet och mötet mellan land och vatten. Fascinationen för den bohuslänska kusten, klipporna och strandvegetationen med alla dess nyanser och färgskiftningar tog mestadels överhanden. Men där finns förstås undantag. Fiskebåt och sjöbodar, Kostersundet uppvisar flera likheter med vår aktuella Sjöbodar och båtar, Nordkoster. Huvudmotiv i båda fallen är raden av röda sjöbodar på norra sidan av Kostersundet, längs vilka ett antal båtar ligger förtöjda. Bakom bodarna skymtar man fiskebyns vitmålade bostadshus, i förgrunden glittrar havets speglingar och i fonden reser sig mörka bergsknallar mot himlen.

John Jon-And, Gullholmen, olja uppfodrad på duk, 43 x 54 cm, signerad och daterad J A -15.

John
Jon-And
(1889–1941)


Gullholmen

Gullholmen är belägen längst ut i Bohusläns kustband utanför Orust. Det är ett av Bohusläns äldsta fiskelägen med anor från 1200-talet och under de stora sillperioderna på 1700- och 1800-talen växte samhället ytterligare när salteri och konservfabrik tillkom, vilket gjorde Gullholmen till ett levande fiskesamhälle. Mycket av öns gamla karaktär finns bevarad än idag med bryggor, sjöbodar och en populär gästhamn, och den ymniga bebyggelse som utmärker ön gör den till en charmfull sådan. Efter hemkomsten från Paris sökte Jon-And tillämpa sina franska intryck i framställningarna. Så även i motiv av Gullholmen, vilken han återger i ett par målningar från åren kring 1915. Samtliga avbildar ett snarlikt motiv men med varierande grader av kubikering. Gullholmens pittoreska miljö tycks ha tilltalat John Jon-And, och därtill lämpat sig särskilt väl för hans kompositioner där han tar fasta på expressionismens färger och rytmik.

 
 

Välkommen

Öppettider:

Vardag 10-18
Lördag 12-16 under utställning