Albert Edelfelt (1854–1905)

Albert Edelfelt var en av Finlands ledande konstnärer redan i sin samtid och han gjorde en beundransvärd karriär både i hemlandet och internationellt. Hans repertoar omfattade allt från akademiskt historiemåleri till luftiga landskaps- och friluftsmålningar med motiv från såväl den finska landsbygden som från storstadslivet i Paris. Han var också en mästerlig människoskildrare och porträttör.

Edelfelt föddes i Borgå i Finland 1845 och uppmuntrades tidigt av föräldrarna Carl Albert Edelfelt och Alexandra Brandt att följa en konstnärlig yrkesbana. Edelfelt började sina konstnärliga studier vid Finska Konstföreningens skola i Helsingfors. Efter ett statligt resestipendium kunde han 1873 resa till Antwerpen för att studera historiemåleri vid konstakademien där.

Han fullbordade sedan sina studier för historiemålaren Jean-Léon Gérôme på Ecole des Beaux-Arts i Paris. I slutet av 1870-talet och under 1880-talet ställde Albert Edelfelt ut målningar på Salongen i Paris – företrädelsevis realistiska historiemålningar, som till exempel ”Hertig Karl skymfande Klas Flemings lik”, vilka la grunden för konstnärens internationella anseende.

 
 

En skicklig porträttör

Albert Edelfelt blev tidigt välkänd för sina kvinnoporträtt där betraktaren erbjuds en möjlighet till en flyktig kontakt med den avbildade. Intimiteten i hans studier av kvinnor kontrasterades med en vilja att måla heroiska och ”manliga” scener. Ljuset och förmågan att fånga upp sina modellers psyke kom att bli viktiga komponenter i Edelfelts måleri. Mellan åren 1874 och 1905 bodde Albert Edelfelt under kortare och längre perioder i Paris där han hade sin ateljé vid Boulevard du Montparnasse, men somrarna tillbringade han helst i sin finska hembygd.

 
 

Ung dam med solfjäder I. Pastell, 62 x 46,5 cm, utförd i Paris våren 1884.

Albert Edelfelt hos Åmells

Idag är Albert Edelfelt representerad på flertalet av Finlands största museer och hans verk är mycket eftertraktade. Om du är intresserad av att köpa eller sälja konstverk av Albert Edelfelt är du välkommen att kontakta Åmells konsthandel – vi är världsledande inom skandinavisk konst från 1600-talet och framåt, och hjälper dig gärna att hitta vad du letar efter.

 
 

Välkommen

Öppettider:

Vardag 10-18
Lördag 12-16 under utställning