Alexander Roslin (1718–1793)

Få svenska 1700-talskonstnärer ägnade sig så renodlat åt porträttmåleriet som Alexander Roslin. Inom sin genre blev han en mästare, firad redan av sin samtid såväl i Sverige som utomlands. Efter att ha övergivit planerna på att bli fartygsritare kom han som 18-åring till Stockholm för att gå i lära hos Fredrik I:s hovkonterfejare Georg Engelhard Schröder. Denne rekommenderade honom sedermera till en tjänst som hovmålare i Bayreuth hos markgreven av Brandenburg-Culmach. Därmed inleddes hans internationella karriär.

 
 

Marquise Marie Françoise Julie Constance de Marigny. Olja på duk, 93 x 75 cm, signerad Roslin. Utförd 1767.

Den främste porträttisten i Paris

Åren 1747–1751 befann sig Roslin på studieresa i Italien. Mötet med den italienska konstens ljusa färgskala och lekfulla måleri, i synnerhet hos Tizian och Veronese, gjorde ett starkt intryck på honom. Med ett rekommendationsbrev från hertiginnan av Parma slog sig Roslin 1752 ned i Paris. Året därpå invaldes han i den franska akademien och fick därmed möjlighet att ställa ut på Salongen.

Med tiden blev Roslin den mest eftersökta och högst betalda porträttmålaren i Paris, med tjänstebostad i Louvrepalatset. Hans beskyddare var markisinnan de Pompadour och målaren François Boucher. Roslin var en virtuos stoffmålare och en skicklig illusionist.

Sedermera kom hans måleri alltmer att närma sig rokokons ideal; stilen blev intimare, sinnligare och de allegoriska inslagen försvann ur bilden. Den avbildades intellektuella kvaliteter, charm och esprit blev lika viktiga som yttre attribut

Porträtt av Prinsessan Maria Felice Colonna. Olja på duk, 130 x 104 cm. Signerad Ale.x. Roslin Sued. Utförd omkring 1750.

Verk av Alexander Roslin hos Åmells

Alexander Roslin är representerad i samlingarna på bland annat Nationalmuseum, Göteborgs konstmuseum, Norrköpings konstmuseum, Länsmuseet Gävleborg och Louvren i Paris.

Om du är intresserad av att köpa eller sälja konst av Alexander Roslin är du välkommen att kontakta oss på Åmells konsthandel – vi är världsledande inom skandinavisk konst från 1600-talet och framåt, och hjälper dig gärna att hitta det du söker.

 
 

Välkommen

Öppettider:

Vardag 10-18
Lördag 12-16 under utställning