Alfred Wahlberg (1834–1906)

Alfred Wahlberg inledde sin konstnärsbana i brytningstiden mellan Düsseldorfgenerationen och friluftsmåleriets genombrott i Sverige. Efter avslutade akademistudier i Stockholm reste han till Tyskland i slutet av 1850-talet, men redan på 1860-talet for han vidare till Paris, där han sedan kom att verka under större delen av sitt liv.

I Frankrike tog karriären fart på allvar, och år 1870 fick han sin första medalj på Salongen. Då han två år senare fick sin andra var han den ende landskapsmålare som lyckats med den bedriften. I Wahlbergs friluftsmåleri är färgen pålagd fläckvis med ett lätt och luftigt anslag.

Vid ett nära betraktande framstår bildytan som fylld av suddiga färgklickar, men på rätt avstånd uppstår den realistiska effekt som Wahlberg eftersträvade och som hans anhängare beundrade så högt. Det gällde att fånga själva det flimrande ljuset, och få lyckades så väl med det som Wahlberg.

 
 

Höstlandskap från Gasny. Olja på duk, 48,5 x 65 cm, signerad och daterad Alfr. Wahlberg Gasny 27 Oct. 92.

En svensk på fransk mark

Trots sin snabba anpassning till franska miljöer och levnadsvillkor föredrog Alfred Wahlberg vanligtvis att tillbringa sommarmånaderna i Sverige. När han ställde ut sina parisiska målningar i hemlandet, jublade de unga akademieleverna inför det fullkomligt nya sättet att måla.

Idag betraktas Alfred Wahlberg som den konstnär som introducerade friluftsmåleriet på bred front i Sverige. Med honom och hans efterföljare utvecklades en speciell landskapsstil påverkad av impressionismen, som idag känns mycket svensk.

Flodlandskap. Olja på duk, 66 x 100 cm, signerad Alfr. Wahlberg.

Alfred Wahlberg hos Åmells

Alfred Wahlberg finns representerad i samlingarna hos flera stora museer, bland andra Nationalmuseum, Göteborgs konstmuseum, Statens Museum for Kunst i Köpenhamn och Luxembourgmuseet i Paris.

Om du är intresserad av konst av Alfred Wahlberg är du välkommen att kontakta oss på Åmells konsthandel – vi är världsledande inom skandinavisk konst från 1600-talet och framåt, och hjälper dig gärna sälja eller köpa verk av Wahlberg eller andra konstnärer.

 
 

Välkommen

Öppettider:

Vardag 10-18
Lördag 12-16 under utställning