Anna Ancher (1859–1935)

Anna Ancher brukar kallas för Skagenkonstens mest framträdande kolorist. Som infödd var hon väl förtrogen med Skagen och tidigt hjälpte hon sin far gästgivaren Erik Bröndum att härbärgera de unga konstnärer som under 1870-talet allt oftare kom till fiskeläget vid Jyllands spets. Den unga Anna Bröndum målade fantasiskildringar i akvarell men efter mötet med konstnärerna Karl Madsen och Michael Ancher påbörjades hennes verklighetsmåleri. Eftersom hon som kvinna inte fick studera vid Kunstakademiet gick hon under två år i teckningsskola hos landskapsmålaren Vilhelm Kyhn på 1870-talets senare hälft.

 
 

Skagen och Paris

1880 gifte sig Anna med Michael Ancher och och tre år senare föddes dottern Helga. Men att få barn och gifta sig innebar inte att hon upphörde med sitt konstnärskap. Istället förenade hon sitt liv som mor och hustru med fortsatt konstnärsliv och reste vid flera tillfällen ut i Europa för att ta del av de stora städernas utbud av konst. På den tur som gick till Wien fick hon se holländarna Pieter de Hoochs och Jan Vermeers närgångna vardagsskildringar av enstaka gestalter i fridsamma rum, ofta ljussatta av silat dagsljus genom rummets fönster. 1888 kom hon till Paris för att delta i undervisning hos Puvis de Chavannes men blev klart mer influerad av impressionisternas sätt att föra fram figurerna i förgrunden liksom av P.S. Kröyers kolorism än av de Chavannes monumentala dekorationsmåleri. Kort efter vistelsen i Paris började den blå färgen i en rad olika nyanser träda in i Anchers verk.

Anna Ancher – tavlor hos Åmells

För Anna Ancher var det människan och hennes vanliga göromål som var motivens fokus. Framförallt skildrade hon livet i sitt eget hem men även ortsbefolkningens sysslor, särskilt kvinnornas, uttrycktes genom den enskilda människan i stämningsfull belysning. Anna Ancher finns representerad vid framstående museer i Danmark och Sverige som bland annat Skagens Museum, Ribe Kunstmuseum och Den Hirschsprungske Samling i Köpenhamn, Statens Museum for Kunst, Nationalmuseum och Göteborgs konstmuseum samt i privata samlingar. Om du är intresserad av att köpa eller sälja tavlor av Anna Ancher är du välkommen att kontakta oss på Åmells konsthandel – vi är världsledande inom skandinavisk konst från 1600-talet och framåt, och hjälper dig gärna att hitta det du söker.

 
 

Välkommen

Öppettider:

Vardag 10-18
Lördag 12-16 under utställning