Anshelm Schultzberg (1862–1945)

Anshelm Schultzberg föddes 1862 i Falun. Familjen bytte ständigt bostadsort under hans uppväxt, och kontrasten i omgivningarna gjorde honom tidigt intresserad av det svenska landskapet. Redan i tioårsåldern bestämde han sig för att bli konstnär, och fick sin grundutbildning vid Tekniska skolan och Edvard Perséus privata målarskola.

Åren 1882–1886 studerade Schultzberg vid Konstakademien i Stockholm. Därefter företog han studieresor till Holland och Frankrike, där han tog starka intryck av Jules Bastien-Lepages realistiska landskapssyn och det franska friluftsmåleriet.

 
 

Gamla bron i Gréz. Olja på duk, 41 x 32 cm, signerad och daterad Schultzberg 90 samt med påskrift ”Gréz-bron”.

Starka intryck av impressionismen

Schultzbergs genombrott kom i samband med Konstnärsförbundets bildande i mitten av 1880-talet och han kom snart att ställa ut med Opponenterna och att införlivas i deras krets. Under det kommande decenniet reste han mycket i Central- och Sydeuropa. Under vistelserna i Grez och Etaples i början av 1890-talet tog Schultzberg starka intryck från impressionismen, och lätta skimrande landskap, illustrerade av korta tjocka penseldrag, kännetecknar årtiondets måleri.

Vid sekelskiftet bosatte han sig i Värmland, varifrån han främst målade vår- och vinterlandskap. I Schultzbergs måleri förenas en akademisk realism med en frisk natursyn. Han är känd som en av sekelskiftets stora landskapsskildrare, med vintermotiv och vårdagar som främsta motiv. Schultzberg var ordförande i Svenska konstnärernas förening 1918–27 och valdes till ledamot av Konstakademien år 1900.

Vinterlandskap med vandrande figur i skymningen. Olja på duk, 55 x 89 cm, signerad och daterad A. Schultzberg 85.

Anshelm Schultzberg hos Åmells

Anshelm Schultzberg finns representerad vid bland annat Göteborgs konstmuseum, Norrköpings konstmuseum, Nationalmuseum i Stockholm och Kalmar konstmuseum.

Om du är intresserad av att sälja eller hitta konst av Anshelm Schultzberg till salu är du välkommen att kontakta oss på Åmells konsthandel – vi är världsledande inom skandinavisk konst från 1600-talet och framåt, och hjälper dig gärna att hitta det du söker.

 
 

Välkommen

Öppettider:

Vardag 10-18
Lördag 12-16 under utställning