Arvid Fougstedt (1888–1949)

Arvid Fougstedt brukar räknas som en av de viktigaste företrädarna för den nya sakligheten i svensk konst. Inriktningen var som mest aktuell under 1920-talet och kan beskrivas som en formstram och konturskarp realism med utgångspunkt dels i klassicismen, och dels i kubismens konstruktiva disciplin. Med Fougstedts debututställning på Nya Konstgalleriet i Stockholm våren 1919 fick den sitt genombrott i Sverige. Hans verk möttes av en positiv kritikerkår och han lovordades för sitt tekniska kunnande och mognad.

 
 

Den nya sakligheten

För Fougstedts egen del kom den nya sakligheten inte plötsligen, utan snarare som en långsam tendens i hans måleri. Efter att ha tagit teckningslektioner vid Tekniska skolan i Stockholm reste Fougstedt 1908 till Paris där han, som så många andra skandinaver ur hans generation, först sökte sig till Henri Matisse och senare till Académie Colarossi. Han kände sig dock inte helt bekväm med de ideal som förespråkades vid de fria akademierna utan ägnade en hel del tid åt att på egen hand kopiera äldre måleri; mästare som Eugène Delacroix, Jacques Louis David, David von Krafft d.ä., Hans Holbein och Hans Memling. Fougstedt eftersträvade ett realistiskt måleri, men som på samma gång innebar en förnyelse. Fougstedt blev kvar i Paris ända till 1917. Under den tiden hann han gifta sig med Gerda Wessel och 1915 föddes sonen Erik. Efter återkomsten till Sverige bosatte sig familjen 1918 på Heleneborgsgatan 4 på Södermalm i Stockholm. 1934 invaldes han som ledamot av Konstakademien och var från 1937 professor i teckning där.

Arvid Fougstedt hos Åmells

Arvid Fougstedt är representerad vid bland annat Nationalmuseum, Göteborgs konstmuseum, Norrköpings konstmuseum och ArkDes. Om du är intresserad av att köpa eller sälja konst av Arvid Fougstedt är du välkommen att kontakta oss på Åmells konsthandel – vi är världsledande inom skandinavisk konst från 1600-talet och framåt, och hjälper dig gärna att hitta det du söker.

 
 

Välkommen

Öppettider:

Vardag 10-18
Lördag 12-16 under utställning