August Strindberg (1849–1912)

Under 1890-talet kom August Strindbergs författarskap att påverkas fundamentalt av hans så kallade Inferno-kris, vilken tog sin början i samband med skilsmässan från hans första hustru Siri von Essen 1891, och kulminerade under hans vistelse i Paris 1896. I närmare sju år var Strindberg i stort sett overksam som skriftställare. I stället ägnade han mycket tid åt att måla.

Måleriet fungerade som en ventil, där hans uppdämda uttrycksbehov och den skaparlust som blockerades av Infernokrisen fann en ny kanal att mynna ut genom. Motiven från denna andra fas i Strindbergs konstnärskap tycks ofta föreställa öde landskap eller stormpinade hav, med tydliga horisonter och vida himlar, men bilderna handlar inte om några försök att avbilda naturen; nu målar Strindberg sina inre landskap och resultatet blev landskapsbilder.

 
 

Inferno (”Inferno-tavlan”). Olja på duk, 100 x 70 cm, signerad och daterad Aug S-g 1903.

Det inre landskapets skildrare

På 1870-talet umgicks August Strindberg med flera unga konstnärer såsom Carl Larsson och övriga i kolonin i franska Grez-sur-Loing. Flera ingick i den stilförnyande gruppen Opponenterna i opposition mot Konstakademins äldre formalistiska ideal. Strindberg hade vid denna tid själv inlett sina första ansatser inom måleriet.

August Strindberg utförde ett drygt hundratal målningar med vindpiskade hav, klippor, ovädershimlar och översvämningslandskap, målade i breda drag med palettkniv i en återhållen, dramatisk färgskala och präglade av konstnärens starka temperament. Samtidigt ägnade han sig också åt modellering och hade en aktiv roll i konstdebatten. Han blev tidigt internationellt känd för sina verk, tankar och idéer, och han var ständigt produktiv och banbrytande.

I havsbandet – Havslandskap med skär. Olja på dubbelsidig zinkplåt, 43 x 63 cm. Utförda på Dalarö 1892.

August Strindberg hos Åmells

August Strindbergs målningar finns representerade vid bland annat Göteborgs konstmuseum, Nationalmuseum, Nordiska museet och Sven-Harrys konstmuseum samt i privata samlingar. Om du är intresserad av att köpa eller sälja konst av August Strindberg är du välkommen att kontakta oss på Åmells konsthandel – vi är världsledande inom skandinavisk konst från 1600-talet och framåt, och hjälper dig gärna att hitta det du söker.

 
 

Välkommen

Öppettider:

Vardag 10-18
Lördag 12-16 under utställning