Axel Törneman (1880–1925)

Axel Törneman har beskrivits som en ensamseglare inom den moderna svenska konsten. Han gick envist sin egen väg och brydde sig aldrig om att tillhöra någon fast grupp av konstnärer. Konststudierna inledde han på Valands konstskola i Göteborg för Carl Wilhelmson, vars realistiska skildringar av folkets vardagssysslor och fläckartade målningsteknik blev betydelsefull för Törnemans vidare utveckling.

Sedan fortsatte han sin förkovring i München där den rådande jugendstilen gjorde intryck. Men framför allt var det där han lade grunden till sin expressionistiska färgsyn. En kort tid därefter studerade Törneman, som en av få svenska elever, hos Adolf Hölzel i Dachau. Även denne predikade färgens inverkan på känslan.

 
 

Höstjakten. Olja på duk, 196 x 153 cm, signerad och daterad TÖRNEMAN 1920.

I det dynamiska Paris

I Paris knöt Törneman an till syntetismen och symbolismen. Törneman började sin vistelse i Paris 1902 med samma iver och vetgirighet som i Tyskland. Han upptäckte verk av Cézanne, Toulouse-Lautrec, Émile Bernard med flera och målade dynamiska, rytmiska bilder. Senare, omkring 1905, påverkades hans färgval allt starkare av de franska post-impressionisterna, främst van Gogh och Gauguin.

I Paris utförde han 1906 målningen Nattcafé, betraktad som ett av den svenska modernismens viktigaste genombrottsverk. Vid hemkomsten 1907 fick Törneman flera betydelsefulla offentliga uppdrag i huvudstaden, exempelvis freskerna i Riksdagens plenisal 1913. Kronan på hans karriär blev den monumentala al seccomålningen i Stockholms stadshus, Apoteos över Stockholm som sjöstad, som blev färdig lagom till invigningen 1923.

Fågel blå. Olja på duk, 211 x 93 cm, signerad TÖRNEMAN. Utförd 1916.

Axel Törneman hos Åmells

Axel Törneman finns representerad vid våra största museer, bland annat Nationalmuseum och Moderna Museet i Stockholm, prins Eugens Waldemarsudde, Värmlands museum, Thielska galleriet, Norrköpings konstmuseum, Göteborgs konstmuseum, Malmö museum samt i privata samlingar. Om du är intresserad av att köpa eller sälja konst av Axel Törneman är du välkommen att kontakta oss på Åmells konsthandel – vi är världsledande inom skandinavisk konst från 1600-talet och framåt, och hjälper dig gärna att hitta det du söker.

 
 

Välkommen

Öppettider:

Vardag 10-18
Lördag 12-16 under utställning