Bengt Nordenberg (1822–1902)

Bengt Nordenberg växte upp tillsammans med nio syskon under svåra förhållanden i en torparfamilj i Blekinge. Eftersom han redan i unga år visade konstnärliga anlag skickades han 1843 upp till Stockholm, där han antogs vid Konstakademins principskola.

För sin försörjning arbetade han som dekorationsmålare, bland annat med inredningsarbeten till Stockholms slott. Den mycket konstintresserade drottning Josefina (18071876) uppmärksammade hans arbete och lät utbetala ett årligt understöd för att finansiera fortsatta studier.

 
 

Nattvardsgång i svensk lantkyrka. Olja på duk, 134,5 x 173,5 cm, signerad och daterad B. Nordenberg Ddf 1854.

Allmogeromantik av högsta kvalitet

År 1851 reste Nordenberg till Düsseldorf. Där kom han snabbt att införlivas i den grupp nordiska, företrädesvis norska, konstnärer som redan bildat en koloni i staden och anslöt sig till den rådande allmogeromantiken.

Bland konstnärsvännerna trivdes han bäst med norrmannen Adolph Tidemand, som kom att få stort inflytande på Nordenbergs måleri. Från 1860 var han permanent bosatt i Düsseldorf men tillbringade vanligen åtminstone en del av somrarna i Sverige.

Trots den långa vistelsen i Tyskland är det i skildringarna av den svenska allmogen i vardag och fest som Bengt Nordenberg lade ner sin själ och hjärta. I Nordenbergs motivkrets återfinns både interiör- och exteriörbilder, kyrkomålningar och altartavlor.

Hans kompositioner är skickligt sammanställda och människoskildringarna träffande. Genom sin detaljrikedom och återgivande av seder och bruk är hans målningar, om än romantiserade, av ett stort kulturhistoriskt intresse. Scenerna är ofta skickligt komponerade och figurerna väl karaktäriserade.

 
 

Bengt Nordenberg hos Åmells

Utöver landortsmuseum är Bengt Nordenberg representerad i samligarna på hos annat Nationalmuseum, Nordiska museet, och Göteborgs konstmuseum. Om du är intresserad av att köpa eller sälja konst av Bengt Nordenberg är du välkommen att kontakta oss på Åmells konsthandel – vi är experter på skandinavisk konst från 1600-talet och framåt.

 
 

Välkommen

Öppettider:

Vardag 10-18
Lördag 12-16 under utställning