Bror Hjorth (1894–1968)

Bror Hjorth föddes i Uppland, ett landskap som alltsedan dess har kommit att förknippas med konstnären. Han fick sin grundutbildning hos lokala och Stockholmsbaserade läromästare. 1919 begav sig Hjorth ut på kontinenten – första anhalten var Köpenhamn och därefter stod Paris på tur. Där blev han elev vid Académie de la Grande Chaumière, till Antoine Bourdelle som i sin tur studerat under Auguste Rodin. Hos Bourdelle kom Bror Hjorth i kontakt med den avantgardistiska konsten i det tidiga tjugotalets Paris.

 
 

Gamla gästgivaregården i Jukkasjärvi. Olja på duk, 54 x 65 cm, signerad Bror Hjorth. Utförd 1958. Med konstnärens egenhändigt snidade ram mäter konstverket totalt 73 x 85 cm.

Mötet med kubismen

Kubismen gjorde starkt intryck på Bror Hjorth och följde honom livet ut. I Paris lade han grunden till sitt robusta formspråk vilket skapade en unik syntes mellan folklig tradition och modernismens ideal. Bror Hjorth verkade både som skulptör och målare och hans skulpturer var ofta utförda i enkla material och dess primitiva former förmedlar livsglädje.

Hjorth har kommit att bli en kär svensk konstnär inte minst genom sina religiösa verk, men även för sina offentliga utsmyckningar. År 1932 öppnade galleriet och försäljningsföreningen Färg och Form där Hjorth blev ordförande, jämte andra medlemmar som Sven X:et Erixson, Hilding Linnqvist och Albin Amelin. 1949 blev Hjorth professor på Konstakademien i Stockholm och 1950- och 1960-talen präglades av stora offentliga uppdrag, till exempel Näckens Polska i Uppsala och altartavlan i Jukkasjärvi kyrka.

Margit med blommor i håret. Relief i snidat och bemålat trä, 24 x 75 cm, signerad Bror Hjorth. A tergo påskrift i blyerts: "Margit med blommor i håret 1945".

Bror Hjorth hos Åmells

Bror Hjorth finns idag representerad vid våra största konstmuseer, inklusive Nationalmuseum, Göteborgs konstmuseum och Moderna Museet. Om du vill sälja eller köpa konst av Bror Hjorth är du välkommen att kontakta oss på Åmells konsthandel – vi är världsledande inom skandinavisk konst från 1600-talet och framåt, och hjälper dig gärna att hitta verk av olika konstnärer.

 
 

Välkommen

Öppettider:

Vardag 10-18
Lördag 12-16 under utställning