Carl Eldh (1873–1954)

Carl Eldh föddes i ett fattigt hem i norra Uppland. Han började sin konstnärliga bana som ornamentskulptör för att vid 19 års ålder påbörja sina studier vid Tekniska skolan, dagens Konstfack. Efter sin utbildning begav sig den unge Eldh till Paris för att fullfölja sin dröm att bli skulptör. Till en början livnärde han sig på träsnideri och annan ornamentsutsmyckning. Efter att ha sett Auguste Rodins arbeten i Paris och efter studier vid Académie Colarossi, en konstskola som bedrev progressiv konstutbildning, mottog Eldh år 1902 guldmedalj på Salongen i Paris, för sina arbeten Moderssorg och Linnea.

 
 

Carl von Linné. Brunpatinerad brons, höjd 30,5 cm, signerad Eldh. Inskriberad framtill på basen CARL LINNÉ. Originalet koncipierat vid mitten av 1940-talet.

Flitigt anlitad skulptör

Kring sekelskiftet 1900 arbetade Eldh parallellt med realistiska och symbolistiska motiv, ofta utförda i de slanka, mjukt böljande former som utmärker jugendstilen. 1904 kom Eldh tillbaka till Sverige från Paris, och på hemmaplan blev hans formspråk mer åtstramat och klassicistiskt. Här utförde han representationsporträtt av bland andra Kung Oscar II men också en rad offentliga utsmyckningar som idag utgör en självklar del i stadsrummet, till exempel skulpturerna i Stadshusparken vilka stod färdiga vid invigningen 1923.

År 1919 flyttade Carl Eldh in i sin nybyggda ateljébostad vid Bellevueparken, som ritats av vännen Ragnar Östberg. Vid det laget var Eldh väl etablerad som monumentalskulptör och han erhöll allt fler prestigefyllda beställningsuppdrag. Bland hans sena offentliga verk kan nämnas Strindbergmonumentet i Tegnérlunden och Brantingmonumentet.

Amour. Grönpatinerad brons, höjd 28,5 cm, signerad Eldh.

Carl Eldh hos Åmells

Efter Eldhs död 1954 kom hans konstnärliga arv att förvaltas av dottern Brita Eldh, som 1963 öppnade faderns ateljé som museum. Förutom på Carl Eldhs Ateljémuseum återfinns Eldhs skulpturer på ett flertal offentliga platser i Sverige, samt på museer som Moderna Museet, Nationamuseum och Kalmar konstmuseum. Om du är vill köpa eller sälja konst av Carl Eldh är du välkommen att kontakta oss på Åmells konsthandel – vi är experter på skandinavisk konst från 1600-talet och framåt, och hjälper dig gärna att hitta vad du söker.

 
 

Välkommen

Öppettider:

Vardag 10-18
Lördag 12-16 under utställning