Carl Fredrik Hill (1848–1911)

Hill föddes i Lund och visade tidigt talang för teckning. Hans far, matematikprofessor vid Lunds universitet, var starkt kritisk till sonens konstnärsambitioner, men trots detta fick Carl Fredrik påbörja studier vid Konstakademien. År 1873 reste han till Paris och kom där, under inflytande av Camille Corot och Barbizonskolan, att utveckla en brinnande passion för landskapsmåleri. I dag ses Hill som en av våra främsta landskapsmålare.

 
 

Produktiva år med många motgångar

År 1875 antogs en av Hills målningar till Salongen i Paris, och han fick fina recensioner. Efter det möttes han av ständiga motgångar. Hill eftersträvade en realism som gick så djupt, att hans samtid inte förstod den, varför samtliga verk refuserades. Hill fortsatte dock oförtrutet att måla, i ett närmast maniskt tempo, tills hans frustration på senhösten 1877 slutligen övergick i en paranoid schizofren psykos.

Carl Fredrik Hill tillfrisknade aldrig från sin mentalsjukdom och under flera år var han intagen på olika vårdinrättningar. Först 1883 ansågs hans tillstånd vara tillräckligt stabilt för att han fortsättningsvis skulle kunna vårdas i föräldrahemmet i Lund. Där fortsatte Hill att vara konstnärligt verksam ända fram till sin död. Han målade inte längre i olja, däremot skapade han tusentals unika teckningar i kol, tusch, bläck och färgkrita, och han skrev och diktade på vers.

 
 

Trädet och flodkröken III, 1877. Olja på duk, 80,5 x 99,5 cm

Carl Fredrik Hill – eftermäle och arv

Som många av våra mest framträdande konstnärer har Carl Fredrik Hill nått störst uppskattning efter sin död, och verk från båda hans skapandeperioder har uppmärksammats och ställts ut såväl i Sverige som internationellt. Målningar och teckningar av Hill återfinns idag på bland annat Nationalmuseum, Göteborgs konstmuseum och inte minst Malmö konstmuseum, vars stora samling består av 24 målningar och nära 2 600 teckningar.

Rundkyrka och sjukhuslängor vid vatten. Färgkrita på papper, 18 x 22,5 cm

Carl Fredrik Hill till salu hos Åmells

Söker du konstverk av Carl Fredrik Hill som är till salu? Välkommen att kontakta oss – Åmells är världsledande inom skandinavisk konst från 1600-talet och framåt. Läs mer om att köpa konst hos Åmells, eller kontakta oss direkt om du har frågor.

 
 

Välkommen

Öppettider:

Vardag 10-18
Lördag 12-16 under utställning