Carl Kylberg (1878–1952)

Efter studier vid bland annat Valands konstskola för Carl Wilhelmson debuterade Carl Kylberg som målare 1919 och hade sin första separatutställning 1926. Hans debut kom således sent, och känd för en större allmänhet blev han inte förrän i femtioårsåldern. Under hela sin karriär var Kylberg en omtvistad konstnär och hans särpräglade måleri med upplösta linjer och intensiva färger väckte livliga diskussioner hos såväl kolleger som publik. Trots det, eller möjligen tack vare, betraktas han som en av portalgestalterna i den svenska modernismen. Centrala motiv var resan, vandringen och solnedgången, samt de under somrarna på Själlands nordkust tillkomna målningarna med hav, himmel och båtar.

 
 

Skepp genom verandadörr. Olja på duk, 70 x 57 cm, signerad CK.

Färgdyrkaren Kylberg

Kylberg hyste en förkärlek för fyrklangen rött, grönt, gult och blått. Det faktum att han helst valde respektive färg i det tonläge där han bedömde färgens speciella karaktär som mest utpräglad, visar hur avgörande han ansåg den primära färgupplevelsen vara. Carl Kylberg sökte uttryck för det själsliga och allmänmänskliga i sitt måleri, ett sökande som även frambesvärjande en känsla av oändlighet i hans målningar.

Möjligen kan förklaringen sökas på ett abstrakt plan, Kylberg var nämligen djupt inbegripen i filosofiska och religiösa resonemang kring människans existens, hennes liv och varande här på jorden. Hans tankfulla konstsyn fastslog att konstnären var en visionär, som med skaparkraft tolkar samtidens tecken och synliggör dem för andra. Både den ytterst summariska formen och de brett pålagda, intensiva färgerna, som fördelar ljuset över ytan, bidrar till att skapa ett intryck av enhet och tidlöshet i hans verk.

Aftonens ljus och mörker. Olja på duk, 70 x 57 cm, signerad Kylberg. Utförd omkring 1935.

Carl Kylberg – målningar hos Åmells

Carl Kylberg är representerad i samlingarna på bland annat Göteborgs konstmuseum, Aguélimuseet, Norrköpings konstmuseum och Nationalmuseum i Stockholm. Om du är intresserad av att köpa eller sälja konst av Carl Kylberg är du välkommen att kontakta oss på Åmells konsthandel – vi är världsledande inom skandinavisk konst från 1600-talet och framåt, och hjälper dig gärna att hitta det du söker.

 
 

Välkommen

Öppettider:

Vardag 10-18
Lördag 12-16 under utställning