Edvard Munch (1863–1944)

Edvard Munch var en av modernismens mest betydande konstnärer. Hans ihärdiga experiment inom måleri, grafik, teckning, skulptur, foto och film har gett honom en unik position i såväl norsk som internationell konsthistoria. Hans intensivt suggestiva behandling av psykologiska teman byggde på några av de viktigaste principerna i symbolismen från det sena 1800-talet och påverkade starkt den tyska expressionismen i början av 1900-talet. Centrala temata i hans konstnärskap är kärlek och död.

 
 

Den inre verklighetens måleri

Som barn var Munch ofta sjuk och nära att dö mer än en gång. Om vintrarna måste han ligga sängliggande och få undervisning hemma. Hans sköra hälsa ger honom dock friheten att utöva sin passion – att teckna. 1880 inskriver han sig vid Kungliga Konstindustriella högskolan i Oslo. Munch var knappt tjugo år då han debuterade på Høstutstillingen år 1883. Liksom många konstnärer som danades i impressionismen, började Edvard Munch sin karriär med att måla nära observerade scener av världen omkring honom. Men Munchs verk fick en allt djupare betoning på subjektivitet och den inre och dolda snarare än den synliga verkligheten. Den unika och mycket personliga stil han utvecklade för att förmedla stämning, känslor eller minne skulle i hög grad påverka 1900-talets konsts och i synnerhet expressionismens utveckling.

Edvard Munch – konstverk hos Åmells

Edvard Munch är, förutom i museet som bär hans namn och uteslutande är  tillägnat honom, Munchmuseet i Oslo, representerad i samlingarna på framstående museer som bland annat Nationalmuseum, Thielska galleriet, Göteborgs konstmuseum, Metropolitan Museum of Art tillika MoMA i New York, Najsonalmuseum i Oslo, Statens Museum for Kunst i Köpenham för att nämna några. Om du är intresserad av att köpa eller sälja konstverk av Edvard Munch är du välkommen att kontakta oss på Åmells konsthandel – vi är världsledande inom skandinavisk konst från 1600-talet och framåt, och hjälper dig gärna att hitta det du söker.

 
 

Välkommen

Öppettider:

Vardag 10-18
Lördag 12-16 under utställning